We weten steeds meer over het nieuwe coronavirus. Op deze pagina krijg je antwoord op de meestgestelde vragen en vind je alles wat we tot nu toe weten over het nieuwe coronavirus.

Hoe kun je verspreiding voorkomen?

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Vermijd drukte.
  • Werk zoveel mogelijk thuis.

Voor iedereen gelden dezelfde Nederlandse maatregelen: De basisregels voor iedereen

Veelgestelde vragen

Bij welke klachten moet je thuisblijven?

Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) moet je thuisblijven. Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Lees meer over de symptomen op De ziekte 
COVID-19


Hoe komt het reisadvies tot stand voor landen of gebieden waar het nieuwe coronavirus is gevonden?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BUZA) geeft een reisadvies af voor landen in de kleuren geel, groen, oranje en rood. Het ministerie van BUZA wordt hierin geadviseerd door het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Bij landen met het coronavirus wordt dit advies voor een gedeelte bepaald door het aantal nieuwe besmette personen in de afgelopen twee weken en het aantal uitgevoerde testen per dag.

Als het aantal uitgevoerde testen in een land laag is, of zijn er bijvoorbeeld mediaberichten over uitbraken in een land, dan wordt ook gekeken naar andere factoren die het risico bepalen. Bijvoorbeeld: internationale meldingen van uitbraken, een toenemend of afnemend aantal besmettingen, zijn er regionale verschillen in de beschikbare cijfers te zien, etc. Ook wordt gekeken of er informatie beschikbaar is over de maatregelen die in een land gelden en in hoeverre deze goed worden nageleefd. Niet alle beschikbare informatie is betrouwbaar of bruikbaar voor een goede inschatting van de situatie in een land. In sommige gevallen wordt aanvullende informatie opgevraagd, bijvoorbeeld via het ministerie van BUZA of volksgezondheidsautoriteiten in een land. Het advies aan het ministerie van BUZA is een weging van alle beschikbare informatie. Het uiteindelijke reisadvies vind je op Nederlandwereldwijd.nl.

Voor meer informatie over reizen en op vakantie gaan: kijk op Rijksoverheid.nl

 


Mijn kind heeft langdurig verkoudheidsklachten/ hooikoorts. Moet hij of zij dan thuisblijven?

Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is dan herken je de klachten.   Het kind mag dan gewoon naar school. Twijfel je of zijn de klachten anders dan je gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn. 

Lees meer over Kinderen en COVID-19


Wanneer ben je besmettelijk met het nieuwe coronavirus?

Je kunt al besmettelijk zijn vlak voordat je klachten hebt. Bijvoorbeeld als je schreeuwt en er kleine druppeltjes met virus uit neus en mond in de lucht komen. Dit kan ook door niezen en hoesten gebeuren. Andere mensen kunnen besmet raken als zij die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.  

Lees meer over De verspreiding van het nieuwe coronavirus


Wanneer kun je worden getest op corona?

Alleen met klachten die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest worden.  Heb je deze klachten, maak dan een afspraak en laat je testen.

Lees meer over Testen en COVID-19


Wat zijn de risicogroepen?

Mensen die ouder zijn dan 70 jaar en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een aantal specifieke aandoeningen. Bijvoorbeeld chronische luchtweg- of longproblemen, chronische hartklachten of een nierziekte.

lees meer over Risicogroepen en COVID-19


Waar kun je terecht als je je zorgen maakt of vragen hebt?

Mensen die het mentaal zwaar hebben door de coronacrisis kunnen terecht bij Steunpunt Coronazorgen. Dit steunpunt is er voor iedereen, of je nu zorgverlener bent, je baan bent verloren, of stress hebt door het nieuwe coronavirus.

Lees meer over Steunpunt Coronazorgen


Zijn er extra risico’s bij zwangerschap?

Voor zover bekend lijkt het ziekteverloop bij zwangeren hetzelfde als bij vrouwen die niet zwanger zijn. Je hoeft je dus geen extra zorgen te maken. 

Lees meer over Zwangerschap en COVID-19


Waarom is hygiëne zo belangrijk?

Veel mensen zitten (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Zo kunnen virussen zoals het nieuwe coronavirus zich gemakkelijk verspreiden. Goede hygiëne is een van de belangrijke adviezen om verspreiding te voorkomen .

Lees meer over Hygiëne en COVID-19


Welke bescherming bieden mondkapjes?

Er is slechts beperkt wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van niet-medische mondkapjes. Gebruik van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni verplicht als je reist met het openbaar vervoer, omdat je hier niet voldoende afstand van elkaar kunt houden.

Lees meer over Mondkapjes en handschoenen


Welke dieren kunnen besmet raken?

In Nederland zijn bij één hond antistoffen tegen het virus aangetroffen. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven en bij enkele katten van deze bedrijven. 

Lees meer over Dieren en COVID-19


Hoe werkt het OMTOutbreak Management Team?

Het RIVM kan het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar roepen bij een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging. Specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over de desbetreffende ziekte, worden daarvoor uitgenodigd. 

Lees meer over het OMT


Hoe werkt het virus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2)?

Het nieuwe coronavirus is het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. 
Lees meer over SARS-CoV-2


Welke rol speelt water bij de verspreiding?

De rol van water bij de verspreiding lijkt minimaal. Wat betekent dit voor ons drinkwater? En kunnen we deze zomer nog wel gaan zwemmen? 

Lees meer op Water en COVID-19


Is er al een vaccin?

Hoeveel vaccins tegen COVID-19 zijn er in ontwikkeling en hoe werken vaccins?

Lees meer op Vaccin tegen COVID-19


Hoe gaat het RIVM om met resultaten uit nieuw (internationaal) onderzoek?

Het RIVM volgt de internationale literatuur over onderzoeken zorgvuldig. Als er nieuwe inzichten komen uit (internationale) onderzoeksresultaten zal het RIVM haar adviezen en richtlijnen aanpassen. 

Lees meer over Onderzoeken