We weten steeds meer over het nieuwe coronavirus. Op deze pagina krijg je antwoord op de meestgestelde vragen en vind je alles wat we tot nu toe weten over het nieuwe coronavirus.

Veelgestelde vragen

Wie krijgt als eerste het vaccin?

In eerste instantie komen in aanmerking ouderen vanaf 60 jaar, mensen die tot een medische risicogroep horen en zorgmedewerkers die direct contact hebben met deze groepen. Uiteindelijk komt het vaccin voor iedereen beschikbaar.

Lees meer op Vaccin tegen COVID-19


Wanneer  ben je een nauw contact van iemand met COVID-19, en moet je dus in quarantaine?

 • Als je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand was van iemand met COVID-19
 • Als iemand met COVID-19 in je gezicht hoest of niest
 • Als je in contact bent geweest met iemand met COVID-19 die geen nauw contact is, hoef je je niet aan aparte leefregels te houden. Houd wel je gezondheid in de gaten. 
 • Een huisgenoot kan ook een nauw contact zijn, maar dan gelden andere leefregels  dan voor andere nauwe contacten. 

Hoe kom je erachter dat je een nauw contact was met iemand die COVID-19 heeft?

 • Als de persoon met COVID-19 dit meldt bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (De GGD neemt dan contact met je op) 
 • Als je eigen contacten je hierover informeren
 • Als je de CoronaMelder app hebt, kun je een melding krijgen

Wat moet je doen als je nauw contact bent van iemand met COVID-19?

 • Volg de leefregels voor nauwe contacten  en blijf 10 dagen thuis vanaf het laatste contact met de besmette persoon. Ga dus niet naar je werk, doe geen boodschappen en reis niet met het openbaar vervoer.
 • Houd je gezondheid goed in de gaten.
 • Krijg je klachten die passen bij COVID-19? Laat je testen.
 • Blijf je 10 dagen klachtenvrij? Dan mag je daarna naar buiten. 

Wat is de rol van leerlingen bij de verspreiding op het voortgezet onderwijs?

We zien een stijgend aantal infecties bij alle leeftijden. Ook bij jongeren en jongvolwassenen. Toch spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. COVID-19 komt minder vaak voor bij kinderen en ze verspreiden het virus minder. De besmettingen en besmettelijkheid van kinderen neemt wel toe als ze ouder worden. Verspreiding van het virus vindt vaak buiten school plaats, tijdens intensief contact met vrienden/klasgenoten in hun vrije tijd en maar beperkt op school en in de klas.
Onderwijs is belangrijk voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren. Bovendien spelen kinderen maar een beperkte rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Daarom kan het voortgezet onderwijs open blijven. Dit wordt geadviseerd in het protocol 'Volledig openen voortgezet onderwijs'.


  Ik heb schoolgaande kinderen. Hoe groot is de kans dat ik besmet raak? 

  Het  nieuwe coronavirus verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding van COVID-19 onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus is. Lees meer over de verspreiding van het virus
  Het is belangrijk om ook thuis zoveel mogelijk de basisadviezen, zoals de hygiëneregels te volgen en om kinderen vanaf 13 jaar bij klachten te laten testen.


   Waarom hoeven klasgenoten van een leerling met bevestigd COVID-19 niet in quarantaine? 

   Kinderen spelen een kleine rol in de verspreiding. COVID-19 komt minder vaak voor bij kinderen en ze verspreiden het virus minder. De besmettingen en besmettelijkheid van kinderen neemt wel toe als ze ouder worden. We zien ook een stijgend aantal infecties bij jongeren en jongvolwassenen. Verspreiding vindt echter veelal buiten school plaats, tijdens intensief contact met vrienden/klasgenoten in hun vrije tijd. En maar beperkt op school en in de klas. Klasgenoten hoeven daarom niet in quarantaine en vrienden/klasgenoten waarmee intensief contact is buiten school, moeten daarom wel in quarantaine. De GGD inventariseert bij de leerling met COViD-19 bij welke ‘buitenschoolse’ contacten quarantaine nodig is. 


   Bij welke klachten moet je thuisblijven?

   Blijf thuis en laat je testen bij een of meer van de volgende klachten die passen bij COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het nieuwe coronavirus. Klachten die veel voorkomen zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts  en plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Bekijk de overige ziekteverschijnselen die zijn gemeld door mensen met COVID-19.

   Lees meer over de symptomen op De ziekte COVID-19


   Wanneer ben je besmettelijk met het nieuwe coronavirus?

   Je kunt al besmettelijk zijn vlak voordat je klachten hebt. Bijvoorbeeld als je schreeuwt en er kleine druppeltjes met virus uit neus en mond in de lucht komen. Dit kan ook door niezen en hoesten gebeuren. Andere mensen kunnen besmet raken als zij die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.  

   Lees meer over De verspreiding van het nieuwe coronavirus


   Wanneer kun je worden getest op COVID-19?

   Als je klachten hebt die passen bij een infectie met COVID-19 kun je getest worden.  Heb je deze klachten, maak dan een afspraak en laat je testen. 

   Heeft het zin om je te laten testen als je COVID-19 hebt gehad en weer klachtenvrij bent?

   (Bijvoorbeeld als verklaring voor je werk dat je geen COVID-19 meer hebt.)

   Zonder klachten heeft het geen zin om een coronatest te doen. Dit geldt ook als je het coronavirus hebt gehad en weer klachtenvrij bent.

   Lees meer over Testen en COVID-19


   Wat zijn de risicogroepen?

   Mensen die ouder zijn dan 70 jaar en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een aantal specifieke aandoeningen. Bijvoorbeeld chronische luchtweg- of longproblemen, chronische hartklachten of een nierziekte.

   lees meer over Risicogroepen en COVID-19


   Waar kun je terecht als je je zorgen maakt of vragen hebt?

   Mensen die het mentaal zwaar hebben door de coronacrisis kunnen terecht bij Steunpunt Coronazorgen. Dit steunpunt is er voor iedereen, of je nu zorgverlener bent, je baan bent verloren, of stress hebt door het nieuwe coronavirus.

   Lees meer over Steunpunt Coronazorgen


   Hebben zwangeren meer kans om besmet te raken met het nieuwe coronavirus?

   Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om besmet te worden met het nieuwe coronavirus en lijken ze dus niet ontvankelijker voor het nieuwe coronavirus dan personen die niet zwanger zijn. Uiteraard blijft het van belang de geldende maatregelen goed op te volgen.

   Lees meer over Zwangerschap en COVID-19


   Waarom is hygiëne zo belangrijk?

   Veel mensen zitten (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Zo kunnen virussen zoals het nieuwe coronavirus zich gemakkelijk verspreiden. Goede hygiëne is een van de belangrijke adviezen om verspreiding te voorkomen .

   Lees meer over Hygiëne en COVID-19


   Welke bescherming bieden mondkapjes?

   Er is slechts beperkt wetenschappelijk bewijs voor de effectiviteit van niet-medische mondkapjes. Gebruik van een niet-medisch mondkapje is vanaf 1 juni verplicht als je reist met het openbaar vervoer, omdat je hier niet voldoende afstand van elkaar kunt houden.

   Lees meer over Mondkapjes en handschoenen


   Welke dieren kunnen besmet raken?

   In Nederland zijn bij één hond antistoffen tegen het virus aangetroffen. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven en bij enkele katten van deze bedrijven. 

   Lees meer over Dieren en COVID-19


   Hoe werkt het OMTOutbreak Management Team?

   Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kan het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar roepen bij een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging. Specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over de desbetreffende ziekte, worden daarvoor uitgenodigd. 

   Lees meer over het OMT


   Hoe werkt het virus (SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2)?

   Het nieuwe coronavirus is het virus dat de ziekte COVID-19 kan veroorzaken. Het virus wordt van mens op mens overgedragen. 
   Lees meer over SARS-CoV-2


   Welke rol speelt water bij de verspreiding?

   De rol van water bij de verspreiding lijkt minimaal. Wat betekent dit voor ons drinkwater? En wat meten we van het virus in het rioolwater? 

   Lees meer op Water en COVID-19


   Hoe gaat het RIVM om met resultaten uit nieuw (internationaal) onderzoek?

   Het RIVM volgt de internationale literatuur over onderzoeken zorgvuldig. Als er nieuwe inzichten komen uit (internationale) onderzoeksresultaten zal het RIVM haar adviezen en richtlijnen aanpassen. 

   Lees meer over Onderzoeken