We weten steeds meer over het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 en COVID-19, de ziekte die het virus veroorzaakt. Op deze pagina krijg je antwoord op de meestgestelde vragen en vind je alles wat we tot nu toe weten.

Veelgestelde vragen

Wat weten we over de varianten (mutaties) van het coronavirus Sars-CoVcoronavirus-2

De varianten van het coronavirus die nu wereldwijd gevolgd en onderzocht worden zijn de Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant en twee Braziliaanse varianten. De actuele stand van zaken over de verspreiding van de verschillende virusvarianten staat de komende tijd in de wekelijkse epidemie-update van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.  

Lees meer over deze verschillende varianten in Nederland.


Wanneer kunnen we weer terug naar een normaler leven? Waar kijken jullie naar?

Dat is moeilijk te zeggen. Want hoewel het aantal meldingen van mensen met een positieve testuitslag op dit moment daalt, is het aantal meldingen nog steeds te hoog. Ook baart de coronavariant uit het Verenigd Koninkrijk ons zorgen. Met de opmars van deze variant hebben we eigenlijk te maken met twee aparte corona-epidemieën. Een epidemie met de al in Nederland aanwezige variant, waarin het aantal infecties daalt, en een epidemie met de Britse variant waarin het aantal infecties juist toeneemt. Door meer besmettingen met de ‘nieuwe’ Britse variant zal het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens op termijn weer hoger worden. Dat zou betekenen dat de druk op de zorg weer fors zal toenemen in plaats van afnemen. Voorlopig zullen we dus nog moeten volhouden. Tegelijkertijd zijn er ook lichtpuntjes. Door de vaccinaties worden steeds meer mensen beschermd tegen het virus. 


Wordt er onderzoek gedaan naar de rol van verspreiding onder en door kinderen in deze pandemie?

Vanuit het RIVM worden er verschillende onderzoeken gedaan naar de rol die kinderen spelen bij de verspreiding van het coronavirus. Besmettelijkheid neemt toe met de leeftijd. Over het algemeen geldt dan ook hoe jonger het kind is, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus.
 

Brengen kinderen de Britse variant van het virus sneller over?

De doorgifte bij de Britse variant gaat waarschijnlijk wat sneller en uitgebreider dan bij de oude variant.

Lees meer over kinderen en het virus


Hoe belangrijk is ventilatie om verspreiding van het virus tegen te gaan? 

Een goede ventilatie is heel belangrijk. Als je binnen met mensen bent is het belangrijk om de ruimte goed te ventileren. Goed ventileren is noodzakelijk voor een gezond en prettig binnenklimaat. Het helpt ook om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken. 

Lees meer over ventilatie


Eerder werd gesproken over nieuwe testmethodes zoals een blaastest. Worden deze nog steeds doorontwikkeld? 

Er worden momenteel verschillende testen gebruikt waaronder de PCRpolymerase chain reaction-test en de antigeen(snel)test. Naast deze twee testmethodes zijn ook testen in ontwikkeling die zijn gebaseerd op minder vaak gebruikte principes, zoals de ademtest of blaastest (elektronische neus). Op sommige plaatsen wordt die al ingezet. Dit is als een soort eerste screening. Dit type test is vooral geschikt om uit te sluiten dat je het virus bij je draagt. 

Lees meer over testen


Waar vind ik informatie over de avondklok?

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Meer informatie over de avondklok vind je op de website van Rijksoverheid.


Wat doet Nederland naar aanleiding van de sterfgevallen onder zeer kwetsbare ouderen in Noorwegen?

Naar aanleiding van de berichtgeving over de sterfgevallen in Noorwegen onder zeer kwetsbare ouderen na vaccinatie is Europees onderzoek gestart.  De gebeurtenissen in Noorwegen geven op dit moment  geen aanleiding in Nederland het vaccinatieschema te veranderen. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is voor vaccinatie. Alle bijwerkingen worden gemeld aan en onderzocht door het LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen .


Werkt het vaccin straks ook tegen de virusvariant die in het Verenigd Koninkrijk circuleert? 

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat het vaccin minder goed zou werken tegen de virusvariant in het VK.

Lees meer over het virus SARS-CoV-2


Heeft het zin om je te laten testen zonder klachten?

Voor een beperkte groep mensen met een hoog risico geldt sinds 1 december: als je 5 dagen in quarantaine zit (na het laatste contact met iemand met COVID-19) kan je je laten testen. Van de contacten die klachten kregen, kreeg 97% van hen binnen 7 dagen klachten. Het virus kan met een PCR-test 1 à 2 dagen voordat de klachten beginnen al gevonden worden.

 

Heeft het zin om je te laten testen als je COVID-19 hebt gehad en weer klachtenvrij bent?

(Bijvoorbeeld als verklaring voor je werk dat je geen COVID-19 meer hebt.)

Zonder klachten heeft het geen zin om een coronatest te doen. Dit geldt ook als je het virus hebt gehad en weer klachtenvrij bent.

Lees meer over Testen en COVID-19


Wanneer  ben je een nauw contact van iemand met COVID-19, en moet je dus in quarantaine?

 • Als je langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand was van iemand met COVID-19
 • Als iemand met COVID-19 in je gezicht hoest of niest
 • Als je in contact bent geweest met iemand met COVID-19 die geen nauw contact is, hoef je je niet aan aparte leefregels te houden. Houd wel je gezondheid in de gaten. 
 • Een huisgenoot kan ook een nauw contact zijn, maar dan gelden andere leefregels  dan voor andere nauwe contacten. 

Hoe kom je erachter dat je een nauw contact was met iemand die COVID-19 heeft?

 • Als de persoon met COVID-19 dit meldt bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst (De GGD neemt dan contact met je op) 
 • Als je eigen contacten je hierover informeren
 • Als je de CoronaMelder app hebt, kun je een melding krijgen

Wat moet je doen als je nauw contact bent van iemand met COVID-19?

 • Volg de leefregels voor nauwe contacten  en blijf 10 dagen thuis vanaf het laatste contact met de besmette persoon. Ga dus niet naar je werk, doe geen boodschappen en reis niet met het openbaar vervoer.
 • Houd je gezondheid goed in de gaten.
 • Krijg je klachten die passen bij COVID-19? Laat je testen.
 • Blijf je 10 dagen klachtenvrij? Dan mag je daarna naar buiten. 

Wat is de rol van leerlingen bij de verspreiding op het voortgezet onderwijs?

We zien een stijgend aantal infecties bij alle leeftijden. Ook bij jongeren en jongvolwassenen. Toch spelen kinderen een kleine rol in de verspreiding van het nieuwe coronavirus. COVID-19 komt minder vaak voor bij kinderen en ze verspreiden het virus minder. De besmettingen en besmettelijkheid van kinderen neemt wel toe als ze ouder worden. Verspreiding van het virus vindt vaak buiten school plaats, tijdens intensief contact met vrienden/klasgenoten in hun vrije tijd en maar beperkt op school en in de klas.


  Ik heb schoolgaande kinderen. Hoe groot is de kans dat ik besmet raak? 

  Het virus SARSsevere acute respiratory syndrome-CoV-2 verspreidt zich vooral onder volwassenen en van volwassen familieleden naar kinderen. Verspreiding onder kinderen of van kinderen naar volwassenen komt minder vaak voor. Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe kleiner de rol bij de verspreiding van het virus is. Lees meer over de verspreiding van het virus
  Het is belangrijk om ook thuis zoveel mogelijk de basisadviezen, zoals de hygiëneregels te volgen en om kinderen vanaf 13 jaar bij klachten te laten testen.


  Bij welke klachten moet je thuisblijven?

  Blijf thuis en laat je testen bij een of meer van de volgende klachten die passen bij COVID-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2. Klachten die veel voorkomen zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts  en plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping). Bekijk de overige ziekteverschijnselen die zijn gemeld door mensen met COVID-19.

  Lees meer over de symptomen op De ziekte COVID-19


  Wanneer ben je besmettelijk met het coronavirus SARS-CoV-2?

  Je kunt al besmettelijk zijn vlak voordat je klachten hebt. Bijvoorbeeld als je schreeuwt en er kleine druppeltjes met virus uit neus en mond in de lucht komen. Dit kan ook door niezen en hoesten gebeuren. Andere mensen kunnen besmet raken als zij die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen.  

  Lees meer over De verspreiding van het SARS-CoV-2virus


  Wat zijn de risicogroepen?

  Mensen die ouder zijn dan 70 jaar en volwassenen (ouder dan 18 jaar) met een aantal specifieke aandoeningen. Bijvoorbeeld chronische luchtweg- of longproblemen, chronische hartklachten of een nierziekte.

  lees meer over Risicogroepen en COVID-19


  Waar kun je terecht als je je zorgen maakt?

  Mensen die het mentaal zwaar hebben door de coronacrisis kunnen terecht bij Steunpunt Coronazorgen. Dit steunpunt is er voor iedereen, of je nu zorgverlener bent, je baan bent verloren, of stress hebt door het SARS-CoV-2-virus.

  Lees meer over Steunpunt Coronazorgen


  Hebben zwangeren meer kans om besmet te raken met het coronavirus SARS-CoV-2?

  Voor zover bekend lijken zwangere vrouwen geen verhoogd risico te hebben om besmet te worden met het SARS-CoV-2-virus en lijken ze dus niet ontvankelijker voor het virus dan personen die niet zwanger zijn. Uiteraard blijft het van belang de geldende maatregelen goed op te volgen.

  Lees meer over Zwangerschap en COVID-19


  Waarom is hygiëne zo belangrijk?

  Veel mensen zitten (ongemerkt) vaak met hun handen aan hun neus of mond. Zo kunnen virussen zoals het SARS-CoV-2 zich gemakkelijk verspreiden. Goede hygiëne is een van de belangrijke adviezen om verspreiding te voorkomen.

  Lees meer over Hygiëne en COVID-19


  Welke bescherming bieden mondkapjes?

  Waarschijnlijk helpen niet-medische mondkapjes maar beperkt bij het voorkomen van besmetting van anderen. Mondkapjes zijn dan ook geen vervanging van de hygiënemaatregelen, afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten. Sinds 1 december is het dragen van mondkapjes verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen. Deze mondkapjesplicht volgt op het advies van het kabinet (30 september) om mondkapjes te dragen in openbare ruimte.

  Lees meer over Mondkapjes en handschoenen


  Welke dieren kunnen besmet raken?

  In Nederland zijn bij één hond antistoffen tegen het virus aangetroffen. Daarnaast is het virus aangetroffen bij enkele nertsenbedrijven en bij enkele katten van deze bedrijven. 

  Lees meer over Dieren en COVID-19


  Hoe werkt het OMTOutbreak Management Team?

  Het RIVM kan het Outbreak Management Team (OMT) bij elkaar roepen bij een regio-overschrijdende uitbraak van een infectieziekte of internationale dreiging. Specialisten en experts met verschillende achtergronden en kennis over de desbetreffende ziekte, worden daarvoor uitgenodigd. 

  Lees meer over het OMT

   


  Welke rol speelt water bij de verspreiding?

  De rol van water bij de verspreiding lijkt minimaal. Wat betekent dit voor ons drinkwater? En wat meten we van het virus in het rioolwater? 

  Lees meer op Water en COVID-19


  Hoe gaat het RIVM om met resultaten uit nieuw (internationaal) onderzoek?

  Het RIVM volgt de internationale literatuur over onderzoeken zorgvuldig. Als er nieuwe inzichten komen uit (internationale) onderzoeksresultaten zal het RIVM haar adviezen en richtlijnen aanpassen. 

  Lees meer over Onderzoeken