In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2 genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten het coronavirus. Wereldwijd worden er maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Patiënten met nieuw coronavirus

In Nederland zijn nu geen patiënten met het nieuwe coronavirus. De meeste patiënten komen uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus opgedoken. Onder andere in omringende landen zoals Japan of Thailand is het virus opgedoken. Ook buiten Azië is het virus in patiënten aangetoond, onder andere in de VSVerenigde Staten, Duitsland en Frankrijk.

Klik hier voor meer informatie over de verspreiding.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, kortademigheid of een longontsteking. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 2 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. 

Kans op nieuw coronavirus in Nederland

Het is mogelijk dat het virus in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. De meeste buiten China gediagnosticeerde patiënten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden contact met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. Mocht er een patiënt in Nederland opduiken met het virus, dan zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen het RIVM en het ErasmusMCErasmus Medical Center patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Op 30 januari 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uit tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEICPublic Health Emergency of International Concern-status). De maatregelen die Nederland heeft voorbereid en klaar heeft liggen, vallen binnen deze fase.

Reizigers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor de provincie Hubei (de provincie waarin Wuhan ligt). Voor China geldt een aangepast reisadvies: alleen noodzakelijke reizen. Kijk hier voor actuele reisadviezen.

Ben je op het vasteland van China geweest (met uitzondering van Taiwan, Macau en Hongkong) en heb je koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten, kortademigheid of longontsteking)? Neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Geef aan dat je op het vasteland van China bent geweest (met uitzondering van Taiwan, Macau en Hongkong)