Verspreiding nieuw coronavirus (COVID-19)

De Johns Hopkins Universiteit houdt een kaart bij met realtime data over het aantal gediagnosticeerde patiënten met het nieuwe coronavirus, het aantal overleden patiënten en het aantal patiënten dat gezond verklaard is. De aantallen zijn gebaseerd op onder andere de informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO World Health Organization (World Health Organization ) en ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control). Er kunnen kleine verschillen zitten in de daadwerkelijke aantallen. Voor de laatste bevestigde aantallen verwijzen we naar de websites van de WHO en ECDC.

Bron: Johns Hopkins University. Originele kaart