Hier vindt u informatie die u als zorginstelling nodig heeft voor de uitvoering van de coronavaccinatie van medewerkers en bewoners.


Vaccinatie voor medewerkers

Zorgmedewerkers die als eerste worden gevaccineerd

  • Verpleeghuiszorg en kleinschalige woonvormen
  • Gehandicaptenzorg
  • Wijkverpleging en WmoWet maatschappelijke ondersteuning-ondersteuning

Onder deze groepen vallen ook de zorgmedewerkers binnen de revalidatiezorg en zorgverleners voor PGBpersoonsgebonden budget-houders.

Welke zorgmedewerkers

Vaccinatie is in eerste instantie bedoeld voor zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief artsen, stagiaires, leerlingen, uitzendkrachten en ZZPZelfstandige zonder personeel’ers die voor een zorgaanbieder werken. Vrijwilligers en mantelzorgers vallen niet binnen deze groepen (zorg)medewerkers. Een volledige omschrijving van de doelgroepen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Uitzendkrachten

Uitzendbureaus mogen hun zorgmedewerkers die werken in de bovengenoemde groepen uitnodigen een afspraak te maken voor vaccinatie. Informatie hierover is verkrijgbaar bij hun branchevereniging:

  • ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen voor uitzendorganisaties): Leden mogen naar hun helpdesk bellen
  • NBBU: Leden mogen naar hun helpdesk bellen

Voor PGB

Bent u budgethouder (PGB)? Ga dan naar de website van Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ). 

Voor ZZP-ers

Bent u ZZP-er? Informeer dan bij uw opdrachtgever, of houd de website van Solopartners in de gaten. 

Wie krijgt welk vaccin? 

Op 6 januari is gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Op basis van het advies van de Gezondheidsraad is besloten de vaccins van BioNTech/Pfizer zoveel mogelijk te gebruiken voor ouderen, omdat deze vaccins voor deze groep heel effectief zijn. Bewoners van verpleeghuizen en instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking worden daarom eerder gevaccineerd dan gepland. Dat betekent een wijziging voor de zorgmedewerkers die nog geen afspraak hebben gemaakt voor de vaccinatie. 

Alle zorgmedewerkers van de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en bepaalde onderdelen van Wmo- ondersteuning krijgen vanaf februari het vaccin van AstraZeneca aangeboden, als dat vaccin is goedgekeurd. 

Tweede prik Pfizer vaccin

Op 18 januari 2021 is door de minister besloten om ook in Nederland de tijd tussen de eerste en tweede vaccinatie van het vaccin BioNTech/Pfizer te verlengen tot 35-42 dagen na de eerste vaccinatie. Zo kunnen sneller meer mensen worden gevaccineerd. Dit geldt alleen voor de nieuwe afspraken. Afspraken met zorgmedewerkers die al zijn gemaakt voor de tweede vaccinatie hoeven niet verzet te worden

Leeftijdsgrenzen 

De vaccinaties worden vooralsnog toegediend vanaf 18 jaar. Dat betekent dat 16- en 17-jarigen geen vaccinatie krijgen. Dat geldt ook voor kwetsbare 16- en 17-jarigen en voor de groep van 15 jaar en jonger. Het BioNTech/Pfizer vaccin is  geschikt voor mensen van 16 jaar en ouder. Maar dit heeft geen gevolgen voor de gehanteerde leeftijdsgrenzen in de vaccinatiestrategie. 

Werkgevers nodigen zorgmedewerkers uit

U krijgt als werkgever via de *koepelorganisaties informatie over wanneer u uw zorgmedewerkers kunt uitnodigen om een afspraak te maken voor vaccinatie. We vragen u als werkgever hieraan mee te werken. Zorgmedewerkers kunnen pas een uitnodiging krijgen als daarvoor expliciet een signaal wordt gegeven. 
In de werkwijze vindt u instructies voor het uitnodigen van uw zorgmedewerkers. Ook ZZP’ers die bij uw organisatie werken en direct cliëntencontact hebben, kunt u op deze wijze uitnodigen voor vaccinatie. Hieronder vindt u de werkinstructie en de documenten die meegestuurd worden met de uitnodiging. 

Bent u niet aangesloten bij een koepelorganisatie? Dan verwijzen we u naar de werkwijze voor het vaccineren van uw zorgmedewerkers. 

Zorgmedewerkers maken zelf een afspraak

De zorgmedewerkers kunnen vervolgens een afspraak maken via het callcenter van de gezamenlijke GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en. Lees meer over het maken van een afspraak
Aan zorgmedewerkers wordt gevraagd of de GGD hun vaccinatiegegevens mag doorgeven aan het landelijke registratiesysteem van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Lees meer over het doorgeven van gegevens aan het RIVM

Communicatietoolkit  

Zorgmedewerkers kunnen zich als eerste laten vaccineren. Om hen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid een communicatietoolkit aan voor zorginstellingen. Hier vindt u communicatiemiddelen om te gebruiken voor het informeren van zorgmedewerkers. Denk bijvoorbeeld aan afbeeldingen, banners en posts voor sociale media, expert video’s, infographics en factsheets. 

Meer weten?

Heeft u vragen, of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met het landelijke telefoonnummer 0800-1351. Voor meer informatie verwijzen we naar de website coronavaccinatie.nl


Vaccinatie voor bewoners

Hieronder vindt u de toestemmingsformulieren en andere documenten die meegestuurd worden met de uitnodigingen voor bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Van sommige documenten zijn twee verschillende versies beschikbaar: een versie voor het vaccin Comirnay van Pfizer/BioNTech en een versie voor het vaccin Moderna.

U mag bewoners van verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen alleen een coronavaccinatie geven als zij daarvoor toestemming geven middels een toestemmingsformulier. Met dit formulier wordt ook toestemming gevraagd voor het doorgeven van vaccinatiegegeven aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.