Is het vaccin veilig als ik zwanger ben? 

Pfizer

Uit studies zijn geen aanwijzingen gekomen dat een coronavaccinatie tijdens de zwangerschap nadelige gevolgen heeft. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we het op dit moment voor de zekerheid nog af. Het advies is om je na de zwangerschap te laten vaccineren. 
Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Overleg met je arts of vaccinatie tijdens de zwangerschap toch beter is.

Als je je laat vaccineren tijdens je zwangerschap verzoeken we je om dit te melden bij LarebLandelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen . Lareb verricht onderzoek naar de veiligheid van coronavaccinatie tijdens de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap aan het onderzoek meedoen via Moeders van Morgen 

Wat moet ik doen als ik tussen de eerste en tweede vaccinatie zwanger blijk te zijn?

Pfizer

Je hoeft je geen zorgen te maken, er zijn geen aanwijzingen dat de vaccinatie gevolgen heeft voor de zwangerschap. Maar omdat er nog weinig over bekend is, raden we op dit moment voor de zekerheid af om tijdens de zwangerschap te vaccineren. Het advies is om na de zwangerschap de tweede vaccinatie te halen. Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te worden van corona? Dan zijn de voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap misschien groter dan de (theoretische) nadelen. Overleg met je arts of vaccinatie tijdens de zwangerschap toch beter is.

Als je je laat vaccineren tijdens je zwangerschap verzoeken we je om dit te melden bij Lareb. Lareb verricht onderzoek naar de veiligheid van coronavaccinatie tijdens de zwangerschap. Alle zwangere vrouwen kunnen tijdens hun zwangerschap aan het onderzoek meedoen via Moeders van Morgen.

Zijn de vaccins bewezen veilig in combinatie met zwangerschap?

Pfizer
Voor alle coronavaccins geldt dat er weinig of helemaal geen zwangere vrouwen meededen met de onderzoeken die zijn uitgevoerd voordat de vaccins op de markt werden toegelaten. Voor alle vaccins geldt dus dat we op dit moment erg weinig informatie hebben over de veiligheid van vaccinatie tijdens de zwangerschap.

Als ik het vaccin heb gekregen en ik word zwanger, is mijn kind dan ook beschermd?

Pfizer
We weten dat antistoffen van de moeder tijdens de zwangerschap via de placenta naar het kind gaan. Daardoor worden baby’s geboren met antistoffen die ze hebben gekregen van hun moeder. Deze antistoffen verdwijnen langzaam in de maanden na de geboorte. We weten nog niet of dit voor de antistoffen na coronavaccinatie ook zo is, maar dat lijkt wel aannemelijk. 

Kan ik het vaccin nemen als ik van plan ben om zwanger te worden? 

Pfizer
Ja, dat is geen probleem, zolang je nog niet zwanger bent tijdens de vaccinaties. Als je achteraf toch zwanger bleek te zijn tijdens de vaccinaties, is dat geen reden om je zorgen te maken. 

Heeft het vaccin invloed op mijn vruchtbaarheid of IVF behandeling?  

Pfizer
Nee, vaccinaties en vruchtbaarheid hebben geen invloed op elkaar. Als je zwanger wil worden via IVF is het  goed om met je gynaecoloog te bespreken wat een goed moment is voor de coronavaccinatie.

Mag ik borstvoeding geven nadat ik gevaccineerd ben?

Pfizer
Ja, dat mag. Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk komt en via de borstvoeding bij het kind kan komen.

Kan ik het vaccin nemen in combinatie met de pil of andere anticonceptiemiddelen? 

Pfizer
Ja, dat kan. Vaccins hebben geen invloed op de werkzaamheid van de pil of andere anticonceptiemiddelen. Omgekeerd hebben de pil of andere anticonceptiemiddelen geen invloed op het afweersysteem en ook niet op de afweerreactie die het coronavaccin opwekt.