Deze GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn luchtkwaliteit en gezondheid biedt een actueel overzicht van wetenschappelijke studies naar gezondheid en luchtkwaliteit en de betekenis van nieuwe (Europese) beleidsontwikkelingen.  Daarnaast wordt uitgelegd hoe luchtkwaliteit wordt gemeten en berekend. De nadruk ligt op wegverkeer-gerelateerde luchtverontreiniging, maar ook de invloed van bijvoorbeeld andere verkeersbronnen (zoals scheepvaart en brommers), industrie, landbouw en houtrook op de luchtkwaliteit komt aan bod. De redenen om nadruk te leggen op wegverkeer gerelateerde verontreiniging zijn dat hier nog altijd de meeste kennis over beschikbaar is en dat deze kennis goed toepasbaar is bij verkeersbeleid en bij ruimtelijke planvorming in de nabijheid van drukke verkeerswegen. Juist daar is sprake van een hoge blootstelling aan schadelijke componenten. Naast verkeer worden andere bronnen die bijdragen aan verslechtering van de luchtkwaliteit relatief steeds belangrijker. Voorbeelden hiervan zijn andere verkeersbronnen zoals scheep- en luchtvaart, dieseltreinen en brommers, bedrijfsmatige uitstoot door industrie en landbouw, en de uitstoot door consumenten bij houtverbranding en vuurwerk.

De indeling van deze richtlijn

Voor de indeling van deze richtlijn is de in 2019 gepubliceerde richtlijn aangehouden. De hoofdstukindeling is in de onderstaande blokken weergegeven.

De volgende onderdelen van deze richtlijn zijn op 9 maart 2023 aangepast:

De pagina Gevoeligheidsscore ruimtelijke objecten luchtkwaliteit is verwijderd.

Het gebruik van deze GGD-richtlijn

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijnen medische milieukunde (MMK) zijn bedoeld om het handelen van GGD’en te harmoniseren en te optimaliseren. Richtlijnen zijn in het merendeel van de gevallen toepasbaar. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om, mits gemotiveerd, van een richtlijn af te wijken. Dit is afhankelijk van de lokale situatie. De professionals van de GGD’en stellen zelf de richtlijnen MMK op. In dit proces worden waar nodig externe deskundigen geraadpleegd. De coördinatie van de richtlijnen MMK ligt bij het RIVM/centrum Gezondheid en Milieu (cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu)).

Opstellers GGD Richtlijn luchtkwaliteit

Werkgroepleden Luchtkwaliteit dl 1

Bij het opstellen van deze richtlijn waren betrokken:

M. Dijkema (auteur), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam 
T. Koeman (auteur), GGD Rotterdam-Rijnmond 
J. Odink (auteur), GGD Gelderland Midden 
S. van der Zee (auteur), GGD Amsterdam 
M. Zuurbier (auteur), GGD Gelderland Midden
F. Aarts (auteur), GGD Gelderland Zuid 
S. van Buggenum (auteur), GGD Zuid Limburg
M. Elders-Meijerink (auteur), GGD Drenthe

Werkgroepleden luchtkwaliteit dl 2

P. Fischer (auteur), RIVM/cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu)
K. van den Hout (auteur), GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en Brabant
H. Jansen (auteur), GGD Haaglanden
R. Keuken (auteur), GGD Kennemerland
A. van Leeuwen, GGD Haaglanden
W. Ovaa (auteur), GGD Regio Utrecht

M. Schaap (coördinator), RIVM/cGM

H. van Bergen, Team Duurzaamheid/Luchtkwaliteit, Gemeente Amsterdam
B. Brunekreef, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht & Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht
H. Erbrink, Erbrink Stacks Consult
S. Faber, Ministerie Infrastructuur en Waterstaat
R. Hoogerbrugge, Centrum voor Milieukwaliteit, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
M. Jongeneel, Kenniscentrum InfoMil, Rijkswaterstaat 
S. van Loon, Cluster Natuur en Milieu, Provincie Noord-Brabant
S. Willers, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond

Contact met RIVM Centrum Gezondheid en Milieu

Mail naar: cgm@rivm.nl

Neem voor locale situaties contact op met uw GGD.