Dit onderdeel van de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst-richtlijn medische milieukunde: luchtkwaliteit en gezondheid bestaat uit tools met achtergrondinformatie en technieken die gebruikt kunnen worden in het adviseringsproces. De tools bevatten onder meer:

  • de bijdragen van specifieke bronnen aan de uitstoot en/of concentraties van luchtverontreiniging; 
  • een scoresysteem voor voor de gevoeligheid van diverse ruimtelijke objecten. Opgesteld door GGD'en;
  • en een stappenplan voor luchtkwaliteitsbeleid, gebaseerd op Joaquin, Decision Support Tool.