Een GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kan voorlichting geven over luchtkwaliteit en gezondheid.

Een voorbeeld hiervan is het aanbieden van lespakketten voor basisscholen (zoals het lespakkket, ontwikkeld door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam in samenwerking met EduScience en het Joaquin-consortium). Ook het meewerken aan educatieve televisieprogramma’s, overzichtsartikelen in tijdschriften of kranten behoort tot generieke voorlichting. Daarnaast zijn via de GGD Werkgroep Lucht altijd actuele voorbeelden beschikbaar.

Voorlichting op verzoek

Voorlichting kan ook plaatsvinden op verzoek van een bewoners/actiegroep. Contact tussen GGD en een dergelijke groep komt vaak voort uit casuïstiek of vanuit het verzoek een bijdrage te verlenen aan een informatiebijeenkomst georganiseerd door een actiegroep. Naast de inhoudelijke afhandeling, die ongeveer gelijk is aan die bij een individuele bewonersmelding  (geldt wanneer je met een bewonersgroep te maken hebt eigenlijk altijd dat de situatie een politieke gevoeligheid kent en dat er mogelijk pers bij betrokken is).

Daarnaast zoeken bewonersgroepen vaak steun bij, of komen voort uit, georganiseerde actiegroepen (bijv. milieubeweging, oldtimerclub, etc.) waardoor de verhoudingen soms onduidelijk zijn.

Informatiebijeenkomsten zijn daarbij vrijwel altijd publiek toegankelijk, voor zowel voor- als tegenstanders. Dit kan betekenen dat er een openbare discussie plaatsvindt. Zorg daarom voor voldoende interne (binnen je GGD) afstemming en zorg dat er ook vertegenwoordiging vanuit het verantwoordelijk bestuur aanwezig is. Een bewonersbijeenkomst kan, zeker voor bestuurders, ook zeer waardevolle informatie opleveren over maatschappelijk draagvlak voor maatregelen.

Er is via de GGD Werkgroep Lucht een voorbeeldpresentatie beschikbaar (GGD Kennisnet) die als basis kan worden gebruikt voor een optreden op een bewonersavond.