Luchtverontreiniging bestaat uit een complex mengsel van allerlei gassen en deeltjes in lucht. Deze gassen en deeltjes hebben deels een natuurlijke oorsprong, maar worden grotendeels door menselijke activiteiten veroorzaakt. De atmosfeer, de luchtlaag waarin wij leven, fungeert als een soort reactievat waarin deeltjes en gassen met elkaar reageren. Dat ‘reactievat’ is erg dynamisch; weerscondities zoals zonne-instraling en regen beïnvloeden de processen. Wind is van invloed op de verspreiding en de verdunning van de gassen en deeltjes.
De dynamiek van dat ‘reactievat’ zorgt er ook voor dat de weersomstandigheden in hoge mate bepalend zijn voor de luchtkwaliteit zoals die zich van dag tot dag voordoet. De verschillen op een dag of tussen dagen kunnen groot zijn, vaak zelfs groter dan de verschillen tussen jaargemiddelde concentraties op relatief schone en vervuilde locaties.

Belangrijke begrippen

Bij luchtkwaliteit zijn twee begrippen van belang: de emissie en de immissie. De emissie betreft de uitstoot vanuit een bron, bijvoorbeeld een bedrijf of een auto; er hebben nog geen reacties plaatsgevonden tussen de verschillende soorten deeltjes. De immissie betreft de concentratie op leefniveau, in de lucht die wij inademen; hier kunnen reacties tussen de verschillende stoffen hebben plaatsgevonden. Deze is afkomstig van een veelheid aan bronnen, veraf en dichtbij.