Een bevolkingsonderzoek is een gratis medisch onderzoek om een ziekte vroeg op te sporen. De overheid biedt 3 bevolkingonderzoeken naar kanker aan: baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker. Deze ziekten zijn vroeg op te sporen. Nog voordat er klachten ontstaan. Met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kijken we of vrouwen tussen de 30 en 60 jaar risico hebben op baarmoederhalskanker. Door er vroeg bij te zijn kan baarmoederhalskanker worden voorkomen.

Op deze pagina:


Veranderingen bevolkingsonderzoek

Sinds 1996 is er een landelijk bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Vanaf 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd in Nederland. Het uitstrijkje bij de huisartsenpraktijk blijft hetzelfde. Het vernieuwde bevolkingsonderzoek heeft de volgende veranderingen:

 • Het uitstrijkje wordt eerst getest op HPVhumaan papillomavirus. Als HPV aanwezig is, wordt hetzelfde uitstrijkje getest op afwijkende cellen. Een HPV-test is beter in het opsporen van afwijkingen dan de cytologie van het bevolkingsonderzoek tot 2017. Hierdoor worden meer vrouwen met voorstadia van kanker opgespoord.
   
 • Wijziging uitnodigingsschema. Vrouwen van 40 en 50 die geen HPV hebben, ontvangen 10 jaar later weer een uitnodiging. Vrouwen zonder HPV hoeven maar 5 keer een uitstrijkje te laten maken in plaats van 7 keer.
  Vrouwen die op hun 60e HPV-positief getest zijn ontvangen op hun 65e nog een uitnodiging.

 

 • Vrouwen die een uitstrijkje erg vervelend vinden en daarom niet meedoen, kunnen een zelfafnameset aanvragen. Hiermee kunnen ze zelf thuis snel en eenvoudig vaginaal materiaal afnemen.
   
 • Het vernieuwde bevolkingsonderzoek heeft wel een nadeel ten opzichte van het bevolkingsonderzoek tot 2017. Door de gevoelige test worden meer vrouwen doorverwezen naar de gynaecoloog. Een deel van deze vrouwen wordt onnodig doorverwezen.

 


Zelf beslissen

U beslist zelf of u wel of niet meedoet met het bevolkingsonderzoek. Het onderzoek is gratis en wordt aangeboden door de overheid omdat de voordelen groter zijn dan de nadelen. Dit kan voor u anders zijn. Voordelen en nadelen afwegen? Bekijk de pagina 'Voordelen en nadelen, zelf beslissen'.


Wie doet het bevolkingsonderzoek?

Bij het bevolkingsonderzoek zijn veel partijen betrokken:

 • De 5 regionale screeningsorganisaties voeren het bevolkingsonderzoek uit. Zij zorgen ervoor dat alle tot de doelgroep behorende vrouwen worden uitgenodigd. De screeningsorganisaties voeren ook het bevolkingsonderzoek naar borstkanker en darmkanker uit.
 • De huisarts of een doktersassistent maakt een uitstrijkje.
 • De 5 screeningslaboratoria testen het uitstrijkje op HPV en eventueel cytologie. Ook testen zij de zelfafnameset op HPV.
 • De screeningsorganisaties sturen de uitslag naar de deelnemers.
 • Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is namens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) verantwoordelijk voor de landelijke coördinatie. Het RIVM ontwikkelt de voorlichting samen met deskundigen zodat iedere vrouw dezelfde informatie krijgt over het bevolkingsonderzoek. Daarom is deze website ook van het RIVM. Daarnaast stelt het RIVM de eisen op waaraan het bevolkingsonderzoek moet voldoen. Zo wordt de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek steeds beter. Wilt u meer weten? Lees verder over bevolkingsonderzoeken en screeningen.

 

Vernieuwd bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

In deze korte film wordt uitgelegd wat de vernieuwingen zijn van het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.