Het uitstrijkje gaat naar het screeningslaboratorium. In Nederland zijn 5 screeningslaboratoria die uitstrijkjes van het bevolkingsonderzoek beoordelen. In het laboratorium wordt het uitstrijkje onderzocht op HPVhumaan papillomavirus. Als dit virus aanwezig is, beoordelen ze ook meteen of er afwijkende cellen in het uitstrijkje zitten. Alle laboratoria beoordelen de uitstrijkjes op dezelfde manier.

 

  Beoordelen uitstrijkje stap voor stap
1. Het potje met het uitstrijkje en het laboratoriumformulier worden in het laboratorium uitgepakt en gecontroleerd of het compleet is.
2. Een medewerker controleert of de gegevens van de barcode-sticker van het potje en het laboratoriumformulier gelijk zijn. De barcode wordt ingescand en zo komen de gegevens  automatisch in de computer.
3. De laboratoriummedewerker zet het potje in de apparatuur om het te laten testen op de aanwezigheid van HPVhumaan papillomavirus. Er wordt uit het potje wat materiaal van het uitstrijkje gepipetteerd. Dit materiaal wordt getest op HPV.
4.

Uitslag HPV
Als er HPV wordt gevonden selecteert de laboratoriummedewerker het potje met uitstrijkje en stuurt deze door naar de afdeling cytologie.

Uitslag geen HPV
Bij geen HPV wordt het potje een maand bewaard voor eventuele heranalyse. Daarna wordt het vernietigd of geanonimiseerd zodat het niet meer herleidbaar is naar de vrouw die het uitstrijkje heeft gemaakt

5.

Op de afdeling cytologie worden de cellen uit het potje met een apparaat op een glaasje gedaan. De laboratoriummedewerker kleurt de cellen op het glaasje. Anders kan de medewerker van het laboratorium (laborant) de cellen niet goed beoordelen.

6.

Een laborant bekijkt de cellen onder de microscoop. Liet u al eens eerder een uitstrijkje maken? Dan vergelijkt de laborant de resultaten ook met de resultaten van vorige uitstrijkjes.

7. Wijken de cellen af? Dan bekijkt ook een patholoog de cellen.
8. Het laboratorium stuurt de uitslag naar de screeningsorganisatie en uw huisarts.
9.

De cellen van uw uitstrijkje worden 15 jaar bewaard. Zo kunnen laboranten de nieuwe uitstrijkjes steeds vergelijken met vorige uitstrijkjes.