Uitvoeren vaccinaties

De informatie op deze pagina is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten die de vaccinaties uitvoeren. 

Informatie over de COVID-19-vaccins, de werking, bijwerkingen, ziekte en medicijngebruik en zwangerschap staat op de pagina COVID-19-vaccins.

Toedienen van de vaccins

Wie geven de vaccinaties?

De vaccinaties worden gegeven door artsen en door verpleegkundigen en doktersassistenten.  Verpleegkundigen en doktersassistenten mogen alleen vaccineren als zij daarvoor zijn aangewezen door een arts, een verpleegkundig specialist Algemene gezondheidszorg of een physician assistent. Doktersassistenten mogen alleen vaccineren in aanwezigheid van een arts.

Aantal doses per vaccinflacon

  • Uit de flacon van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) mag je maximaal zeven doses halen;
  • Uit de vaccinflacon van Moderna mag je maximaal elf doses halen;
  • Uit de vaccinflacon van AstraZeneca mag je maximaal twaalf doses halen.

De vaccins moeten klaargemaakt worden op de vaccinatielocatie. Eenmaal klaargemaakt mogen ze alleen binnen de vaccinatielocatie van plek A naar plek B gebracht worden. Uitgebreide instructies over het klaarmaken van vaccins staan in de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie.

Belang van registratie van persoons- en vaccinatiegegevens

  • Als er problemen ontstaan met een bepaald (batch van een) vaccin kunnen degenen die dat vaccin gekregen hebben,  geïnformeerd worden;
  • Op basis van de registratie van de eerste vaccinatie worden mensen opgeroepen voor de tweede vaccinatie;
  • Mensen kunnen later zelf hun vaccinatiegegevens opvragen;
  • We weten welk deel van de bevolking gevaccineerd is;
  • De informatie wordt gebruikt om zo nodig het vaccinatieprogramma bij te sturen. Daarnaast is de informatie, naast die uit andere informatiebronnen, belangrijk bij de beoordeling of  coronamaatregelen aangepast kunnen worden.

Informatie