Uitvoeren vaccinaties

De informatie op deze pagina is bestemd voor artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten die de vaccinaties uitvoeren. 

Toedienen van de vaccins

Wie geven de vaccinaties?

De vaccinaties worden gegeven door artsen, verpleegkundigen en doktersassistenten.  Verpleegkundigen en doktersassistenten mogen alleen vaccineren als zij daarvoor zijn aangewezen door een arts, een verpleegkundig specialist Algemene gezondheidszorg of een physician assistent.
Doktersassistenten mogen alleen vaccineren in aanwezigheid van een arts.

Belang van registratie van persoons- en vaccinatiegegevens

  • Als er problemen ontstaan met een bepaald (batch van een) vaccin kunnen degenen die dat vaccin gekregen hebben,  geïnformeerd worden;
  • Op basis van de registratie van de eerste vaccinatie worden mensen opgeroepen voor de tweede vaccinatie;
  • Mensen kunnen later zelf hun vaccinatiegegevens opvragen;
  • We weten welk deel van de bevolking gevaccineerd is;
  • De informatie wordt gebruikt om zo nodig het vaccinatieprogramma bij te sturen. Daarnaast is de informatie, naast die uit andere informatiebronnen, belangrijk bij de beoordeling of  coronamaatregelen aangepast kunnen worden.

Correctie registratie vaccinatiegegevens

Zijn de vaccinatiegegevens niet juist aangeleverd of doorgevoerd voor enkele deelnemers? Stuurt u dan een correctieverzoek aan het Registratieteam (dvp.covidregistratie@rivm.nl). Hiervoor hebben wij enkele gegevens nodig:

  • Uw AGB Algemeen GegevensBeheer (Algemeen GegevensBeheer)-code
  • NAW naam adres woonplaats (naam adres woonplaats)-gegevens van de deelnemers
  • BSN burgerservicenummer (burgerservicenummer)-nummers van de deelnemers
  • De correcte vaccinatiegegevens van de deelnemers

Het registratieteam voert vervolgens de correctie door en verzorgt een correcte en volledige registratie. Na de correctie zien de deelnemers de juiste gegevens in mijn.rivm.nl en worden ook de juiste gegevens ter beschikking gesteld voor de CoronaCheckapp (ten behoeve van de QR-codes).

Informatie