De coronavaccins moeten veilig en betrouwbaar zijn en goed werken. Daar oordeelt het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMAEuropean Medicines Agency) samen met het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBGCollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen) over. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden. 

Kans op corona na vaccinatie

Na de eerste vaccinatie kan je nog corona krijgen omdat je afweer tegen het virus nog niet helemaal is opgebouwd. Na de tweede vaccinatie is de kans om ziek te worden veel kleiner omdat je beter beschermd bent. Het is daarom belangrijk om ook de tweede vaccinatie te halen. 

Informatie over de effectiviteit van de vaccins staat op de pagina De COVID-19-vaccins

Kans op besmetten van anderen na vaccinatie 

Vaccinatie beschermt tegen ziekte door het coronavirus. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde mensen gelden voorlopig dezelfde algemene coronaregels als voor mensen die niet gevaccineerd zijn.

Coronamaatregelen na vaccinatie

Eén tot twee weken na de tweede vaccinatie is 60-90% van de mensen beschermd tegen corona. Dus niet iedereen is beschermd. De kans dat je na twee vaccinaties corona krijgt is erg klein, maar niet nul. Als je dan corona krijgt ben je meestal minder ernstig ziek. Daarom moet je je na de vaccinatie nog steeds houden aan de algemene coronaregels. Als er meer bekend is over de effectiviteit van de vaccins en de beschermingsduur, wordt dit beleid mogelijk aangepast. 

Kans om corona te krijgen door het vaccin 

De vaccins bevatten geen coronavirusdeeltjes. Je kunt geen corona krijgen door het vaccin. 

Invloed vaccinatie op coronatesten

De vaccinatie heeft geen invloed op de coronatesten - zoals de PCRpolymerase chain reaction-test en de antigeensneltest - die de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst gebruikt om de infectie op te sporen. Als een coronatest positief is, komt dat dus niet door de vaccinatie. 

Bescherming door het vaccin tegen varianten van het virus

Het is normaal dat een virus verandert. Er zijn wereldwijd verschillende varianten van het coronavirus gevonden. Omdat het bij de varianten om kleine veranderingen van het virus gaat, betekent dit niet meteen dat het vaccin helemaal niet meer werkzaam is. Als een vaccin iets minder werkzaam is tegen een variant, kan het nog steeds bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte.

Als er varianten van het virus zijn, dan worden die (internationaal) onderzocht om te beoordelen hoe ze reageren op de vaccins.

Ook het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet onderzoek naar varianten van het coronavirus. Lees hier meer over op: Varianten van het coronavirus SARS-CoV-2.

Twee vaccinaties

Je krijgt twee vaccinaties van hetzelfde merk vaccin. Maar als je per ongeluk de tweede vaccinatie van een ander merk krijgt, ben je toch beschermd. Je hoeft dan niet een derde vaccinatie te halen. 

Mocht je de tweede vaccinatie door omstandigheden eerder of later krijgen dan geadviseerd is, dan hoef je ook  geen derde vaccinatie te halen.