Omwonenden van veehouderijen kunnen aan verschillende agentia worden blootgesteld. In dit onderdeel worden de meest voorkomende agentia besproken die vrij kunnen komen uit een veehouderij. De eigenschappen van de agentia worden beschreven, de concentraties in Nederland en wat de bijdrage van de veehouderij is aan de emissies van deze agentia. In onderdeel Effecten op de gezondheid wordt de relatie tussen blootstelling door veehouderijen en specifieke gezondheidseffecten nader beschreven.

Focus op gezondheid van omwonenden

Deze richtlijn bespreekt gezondheidsrisico’s voor de algemene bevolking. De focus ligt hierbij op de mensen die wonen in de nabijheid van veehouderijen, of langdurig in de buurt verblijven (bijvoorbeeld in een zorginstelling of op een kinderdagverblijf). Rondom veehouderijen spelen verschillende agentia een rol. Deze richtlijn beschrijft de meest relevante agentia: dit zijn agentia die zich verspreiden via de lucht en (mogelijke) risico’s met zich meebrengen voor de gezondheid, en kunnen leiden tot hinder en/of vragen bij omwonenden of gemeenten.