Er zijn veel studies gedaan naar de gezondheidseffecten van werknemers in de veehouderij. Recent is ook kennis beschikbaar gekomen over gezondheidseffecten bij omwonenden van veehouderijen. Daar focust deze richtlijn zich op. In dit onderdeel wordt eerst beschreven wat in algemene zin bekend is over de effecten van verschillende agentia (Effecten van de relevante agentia). Onderzoeken onder omwonenden beschrijft vervolgens wat specifiek bekend is over gezondheidseffecten bij omwonenden van veehouderijen.