Dit onderdeel van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn medische milieukunde:  veehouderij en gezondheid bestaat onder meer uit een ruimtelijke verdeling van veehouderij bedrijven. De verdeling is weergegeven in figuren,  opgesteld op basis van de landbouwtelling 2017. De tabel geeft een overzicht van gezondheidseffecten bij omwonenden van veehouderijbedrijven.

De lijst van maatregelen om zoönose risico's te beperken is tot stand gekomen uit de praktijk en op basis van uitwisseling van kennis tussen GGD en veehouders.