Onderstaande figuren zijn opgesteld op basis van de landbouwtelling 2017. Het betreft de locaties per diersoort (rundvee, pluimvee, geiten en varkensbedrijven). Met een minimale omvang zoals gedefinieerd in het VGO-onderzoek (250 stuks pluimvee, 50 geiten, 25 varkens,
5 runderen).

Geitenhouderijen (531)                                                                                                                            Pluimveebedrijven (2303)         

Geitenhouderijen in Nederland
Pluimveebedrijven in Nederland

 

Varkenshouderijen (5040)                                                                                                                     Rundveebedrijven (29347)

Varkenshouderijen in Nederland
Rundveebedrijven in Nederland