Een overzicht van handige websites  over onder meer onderzoeken, het voorzorgsprincipe en achtergrondinformatie met  betrekking tot veehouderij en gezondheid.

Website (en homepage)

Toelichting

Algemeen

 

Handreiking Veehouderij en Gezondheid omwonenden

 

www.infomil.nl

De Handreiking Veehouderij en Gezondheid omwonenden ondersteunt het bevoegd gezag in de besluitvorming over veehouderijen in relatie tot de gezondheid van omwonenden.

Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid

 

www.kennisplatformveehoude rij.nl

Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid (VHGVereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners) is een samenwerking van zeven kennis- en praktijkorganisaties; RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Wageningen URWageningen University en Research , UUUniversiteit Utrecht, ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland, Omgevingsdienst NL en LTO. Het doel is om samen bestaande kennis te bundelen, duiden en ontsluiten over veehouderij en de gezondheid van

mens en dier.

Dossier Veehouderij GGD GHOR

 

www.ggdghorkennisnet.nl

Dossier veehouderij van GGD GHOR Nederland, met onder andere informatieblad veehouderij en standpunt GGD Nederland.

Dossier Veehouderij Rijksoverheid

 

www.rijksoverheid.nl

Dossier veehouderij van de Rijksoverheid, met onder andere de toekomstvisie veehouderij.

Geur

 

Geurbelasting en hinder

 

www.infomil.nl

Uitleg over voorgrond/achtergrondbelasting en de regelingen daaromheen

Zoönosen

 

Richtlijnen LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding

 

www.lci.rivm.nl

De LCI-richtlijnen zijn belangrijke instrumenten voor het

realiseren en handhaven van landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied van de infectieziektebestrijding

Ziek door dier

 

www.rivm.nl

Overzicht van de zoönosen per diersoort, waarvan deze drager of verspreider kan zijn.

Onderzoek

 

Resultaten VGO

 

www.rivm.nl

Informatie over het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid omwonenden’.

Lopend onderzoek van RIVM, UU/IRASInstitute of Risk Assessment Sciences, NIVELNederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en Wageningen UR.

Regelingen

 

Activiteitenbesluit

 

www.infomil.nl

Overzicht: wat valt onder ‘landbouwhuisdieren houden’ en welke regelingen zijn dan van toepassing.

Voorzorg www.infomil.nl

Wat is het voorzorgprincipe en hoe kan er invulling aan worden gegeven in de belangenafweging?