Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  verzamelt voortdurend gegevens over infectieziekten. De informatie wordt gebruikt om uitbraken van infectieziekten te signaleren.

 

Alertering en signalering

Voor mensen die werkzaam zijn op het terrein van infectieziektebestrijding heeft het CIbCentre for Infectious Disease Control verschillende besloten alerterings- en signaleringsservices per e-mail.

Infact heeft als doel om artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Gemeentelijke Gezondheidsdienst 'en, artsen-microbioloog, internisten-infectiologen en deskundigen infectiepreventie in Nederland en Caribisch Nederland snel te informeren over ontwikkelingen of incidenten op het gebied van infectieziekten. Labinf@ct richt zich op artsen-microbioloog. Vaak worden de berichten gecombineerd verstuurd als  (Lab)Inf@ct. Soms worden berichten alleen aan artsen en verpleegkundigen werkzaam bij een GGD verstuurd. De berichten bevatten regelmatig verzoeken en aanbevelingen tot acties.

De verschillende signaleringsservices zijn het wekelijkse overzicht van het Signaleringsoverleg en de maandelijkse overzichten van Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicobiële resistentie  en van het Signaleringsoverleg Zoönosen.

Signalerings- en alerteringsservices infectieziekten

Signaleringsoverleg Infectieziekten

Signaleringsoverleg (wekelijks overzicht)
voor artsen, verpleegkundigen, deskundigen infectiepreventie, analisten

Signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en antimicrobiële resistentie

Signaleringsoverleg-ZIZorginfectie/AMRAntimicrobial Resistance (maandelijks overzicht)
Onderdeel van Signaleringsoverleg

Signaleringsoverleg zoönosen

Signaleringsoverleg zoönosen (maandelijks overzicht)
voor (dieren)artsen, onderzoekers, beleidsadviseurs

Inf@ct

Infact
voor artsen en verpleegkundigen izb, artsen-microbioloog,  internisten-infectioloog, deskundigen infectiepreventie

Labinf@ct

Labinfact

voor medisch microbiologen

Vetinfact

Vetinfact (door de GDGezondheidsdienst voor Dieren)

alleen voor dierenartsen

Vragen over in- en uitschrijven signaleringsservices

Ook andere berichten ontvangen?

Als u al bekend bent in het systeem, logt u in en klikt u via 'profiel bewerken' in het archief.

Wachtwoord vergeten? 

Uw wachtwoord voor het archief kunt u altijd opnieuw aanvragen via 'wachtwoord vergeten'.

Uitschrijven

U kunt zich direct uitschrijven via de link onderaan de ontvangen berichten.

Andere vragen?

Neem contact op met de redacties van SO(z) en (Lab)Infact via de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding op telefoonnummer 030 274 7000 of mail lci@rivm.nl.

Links

Aanmelden Signalerings- en alerteringservices infectieziekten (besloten services)
Aanmelden alle RIVM-nieuwsbrieven