RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wat zijn de veiligheidsafstanden voor windturbines?

In dit artikel zijn voor verschillende typen windturbines trefkansen ten gevolge van mast- of bladbreuk vergeleken met de generieke faalkansen uit de Handleiding risicoberekeningen Bevi.

Op basis van bovengenoemde vergelijking zijn de zogenaamde domino-afstanden afgeleid. Binnen deze zone veroorzaken windturbines een significante (extra) risicobijdrage op het falen van installaties met gevaarlijke stoffen.

Het artikel "Windturbines op veilige afstand?" is in oktober 2005 gepubliceerd in MilieuMagazine en heeft geen formele status.

Home / Documenten en publicaties / Wat zijn de veiligheidsafstanden voor windturbines?

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu