Sinds de oprichting van het Centrum Externe Veiligheid en Vuurwerk in 2002 bij het RIVM (nu Centrum Veiligheid) ontwikkelt het RIVM expertise en kennis over vuurwerk, munitie en explosieven.

RIVM fungeert als nationale kennis- en vraagbaak voor onder meer ministeries, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, inspecties en de brandweer, en voert in opdracht van deze partijen onderzoek uit op het gebied van vuurwerk en explosieven. Namens de ministeries treedt het RIVM op in verschillende nationale en internationale gremia voor onder meer het opstellen van veiligheidsnormen voor  vuurwerkartikelen (CEN) die veilig gebruik van vuurwerk door consumenten beogen en het  ontwikkelen van vervoerseisen om vuurwerk en explosieven veilig te kunnen vervoer (Verenigde Naties).

Eén van de recente onderzoeken betreft de Rapportage gevaarzetting nat vuurwerk Ulicoten. Deze rapportage geeft inzicht in de gevaarzetting van nat geworden vuurwerk dat voornamelijk flitspoeder bevat en is een vervolg op een literatuurstudie die het RIVM in 2018 voor de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft uitgevoerd.

De onderzoeken voert het RIVM vaak uit in samenwerking met andere onderzoeksorganisaties en kennispartners. Daarnaast verzorgt het RIVM diverse cursussen en trainingen aan professionals die voor de vergunningverlening, het uitvoeren van inspecties en de hulpverlening de kennis en expertise nodig hebben over vuurwerk en explosieven.

In 2018 heeft het RIVM op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een reflectie gegeven op de uitkomsten van het rapport “Veiligheidsrisico’s jaarwisseling” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) vanuit het perspectief van fysieke veiligheid. Daarbij draagt het RIVM mogelijke oplossingsvarianten aan voor het uitwerken van de aanbevelingen uit het OVV-rapport.