De Praktijkgroep Instrumenten Omgevingsveiligheid (PrIO) wordt door het RIVM bij elkaar geroepen met als doel (scope) om alle bestaande RIVM-instrumenten voor omgevingsveiligheid te verbeteren door het signaleren van knelpunten, witte vlekken en verbeterpunten uit praktijkervaringen. Voorbeelden van bestaande RIVM-instrumenten zijn de rekenmethoden en het handboek omgevingsveiligheid.

PrIO is een voortzetting van het Deskundigen Overleg Risico Analysemodellen (DORA Deskundigenoverleg Risicoanalyse (Deskundigenoverleg Risicoanalyse)) dat al meer dan tien jaar actief was. De PrIO is geen eigenstandige entiteit, neemt geen eigen standpunten in en adviseert alleen over de instrumenten en niet over beleid. De bespreking van de punten in het PrIO moet leiden tot een aanbeveling aan het RIVM voor verbetering van de instrumenten.

Deelnemen aan bijeenkomsten

Bijeenkomsten van de PrIO worden op deze website aangekondigd. Wilt u deelnemen aan een bijeenkomst van de PrIO? Dan kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar omgevingsveiligheid@rivm.nl onder vermelding van uw naam en e-mailadres. Graag horen wij ook voor welke organisatie u werkt en in welke rol u gebruik maakt van de instrumenten omgevingsveiligheid (bijvoorbeeld initiatiefnemer, adviseur, vergunningverlener, beleidsmaker, bestuurder etc.).

Mocht u op de hoogte willen blijven van toekomstige bijeenkomsten dan kunt u dit ook per mail aangeven. Door u per mail aan te melden voor een bijeenkomst gaat u (de deelnemer) ermee akkoord dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor registratie-en afhandelingsdoeleinden en om u informatie te sturen in verband met deze bijeenkomst.  Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de huidige EU Europese Unie (Europese Unie)-wetgeving  inzake gegevensbescherming (AVG algemene verordening gegevensbescherming (algemene verordening gegevensbescherming)) en zullen niet worden bekend gemaakt aan een derde partij zonder de schriftelijke toestemming van de deelnemer.

Aandragen van onderwerpen voor de PrIO

Iedereen (ook niet-experts) mag onderwerpen voor de PrIO aandragen via omgevingsveiligheid@rivm.nl. De secretaris en de voorzitter van de PrIO zijn werkzaam bij RIVM. De secretaris bekijkt of de ingebrachte punten passen binnen de scope (zie hierboven). De PrIO heeft geen vaste leden; alle inhoudelijke praktijkdeskundigen mogen zich aanmelden bij de secretaris en komen op een verzamellijst. Twee tot vier keer per jaar stuurt de secretaris alle deskundigen op de lijst een uitnodiging voor een PrIO bijeenkomst. In die uitnodiging staat welke onderwerpen behandeld gaan worden. Alle deskundigen met relevante praktijkervaring zijn in principe welkom en kunnen zich aanmelden voor het overleg. Indien nodig kan de secretaris selecteren wie er wel of niet aanwezig kan zijn i.v.m. het behouden van een evenwichtige verdeling van inhoudelijke achtergronden en de maximaal beschikbare ruimte.

Verslaglegging

Het RIVM maakt verslagen van de bijeenkomsten. De verslagen zijn beschikbaar op deze website. Ook neemt RIVM de signalen op in een algemeen overzicht met signalen/verbeterpunten die de omgeving heeft genoemd in relatie tot de RIVM instrumenten voor omgevingsveiligheid. Het opnemen in het overzicht met signalen betekent niet automatisch dat de instrumenten op deze punten door RIVM wordt aangepast, of dat vervolgens de door de wetgever voorgeschreven rekenmethodiek verandert. Het geheel van signalen wordt door het RIVM vertaald naar een overzicht van mogelijke verbeterpunten. In algemene zin geldt dat de beheeropgave van het RIVM er op is gericht om alle instrumenten actueel en valide te houden, dus uiteindelijk is het altijd een afweging welke onderwerpen worden opgepakt.