U bevindt zich op de navigatiepagina voor de 'Stappenplannen omgevingsveiligheid'. Hier vindt u de technische informatie om invulling te kunnen geven aan omgevingsveiligheid. De stappenplannen op deze pagina zijn onderdeel van het Handboek Omgevingsveiligheid. In de Omgevingsregeling staat welke stappenplannen door de wetgever zijn aangewezen.

Op dit moment bevat het handboek stappenplannen voor het:

  • Bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII en paragraaf 5.1.2.5, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving))
  • Bepalen van aandachtsgebieden (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl)
  • Proces besluitvorming omgevingsveiligheid (artikelen 5.14 t/m 5.17, Bkl)
  • Proces bepalen van voldoende bescherming (artikel 5.15, Bkl)
  • Aanwijzen voorschriftengebied en/of risicogebied (artikelen 5.14, 5.16 en 5.17, Bkl)
  • Vaststellen van de technische gelijkwaardigheid van alternatieve maatregelen (artikel 4.7, Omgevingswet)

Stappenplannen voor bepalen plaatsgebonden risico en aandachtsgebieden

Onderstaande stappenplannen zijn voor het bepalen van het plaatsgebonden risico (Bijlage VII, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving) en paragraaf 5.1.2.5, Bkl) en het bepalen van brand-, explosie- en gifwolkaandachtsgebieden van bestaande, nieuwe of gereserveerde risicovolle activiteiten (artikelen 5.12 en 5.13, Bkl).  

Stappenplannen verantwoording ontwerp veilige omgeving

Onderstaande stappenplannen zijn om invulling te geven aan voorschriftengebieden (artikel 5.14, Bkl Besluit kwaliteit leefomgeving (Besluit kwaliteit leefomgeving)), de verantwoording groepsrisico (artikel 5.15, Bkl) en risicogebieden externe veiligheid (artikel 5.16 en 5.17, Bkl).

Stappenplannen gelijkwaardigheid

Onderstaande stappenplannen bieden hulpmiddelen om de technische gelijkwaardigheid te bepalen van een alternatieve maatregel (artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet).