Op 26 september 2023 zal de Netwerkdag Omgevingsveiligheid weer plaatsvinden. Deze netwerkdag zal in het teken staan van Samenwerken aan Omgevingsveiligheid.  Naast een workshop en verschillende lezingen is er voldoende tijd om te netwerken met andere professionals die zich bezighouden met omgevingsveiligheid.

decoratieve afbeelding - samenwerken

Voorlopig programma


Inloop  (11:00-11:20u*)     * tijdstip gewijzigd


Workshop Samenwerken aan Omgevingsveiligheid (Op locatie of online,11:30-12:30u )     
Andrew Harijgens (VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) over de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid, Joost Verburg (ODNL) over de samenwerking tussen ODNL en RIVM.

Andrew Harijgers is kwartiermaker voor de verbetering van de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid in opdracht van de VNG. Hij praat u bij over de door hem uitgevoerde verkenning van de kennisinfrastructuur Omgevingsveiligheid. Hij ziet volop kennisontwikkeling en kennisdeling, maar ook ruimte voor verbetering. 

Joost Verburg van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen werkt in opdracht van Omgevingsdienst NL aan de kennisinfrastructuur bij omgevingsdiensten. Hij praat u bij over de opgaves waar omgevingsdiensten voor staan bij het ophalen en ontsluiten van kennis en kennisbehoeften. Ook praat hij u bij over hoe omgevingsdiensten hier invulling aan willen geven voor het thema Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en hoe ze deze aanpak hopen te verbreden naar andere thema’s waaronder omgevingsveiligheid. 


Netwerklunch (12:30-13:15u)


Lezing 1: Centrum Veiligheid en Omgevingsveiligheid (Plenaire sessie,13:15-13:50u)  
Heddy de Wijs (RIVM) en Rolf van den Hoek (RIVM)


Lezing 2: Actualiteiten aandachtsgebieden (Deelsessie, 14:00-14:45u)     
Paul Uijt De Haag (RIVM), Manuel Beterams (IPLO/REV), Mandy Taal (IPLO/REV)
Of 
Lezing 3: Energietransitie (Deelsessie, 14:00-14:45u)     
Jan van Tol (EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) en Jos Benner (IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat))


Netwerkpauze (14:45-15:05u)                    


Lezing 4: Brandveiligheid en bouwmaatregelen (Deelsessie, 15:05-15:50u)       
Susan Eggink (Antea Group) en Wiro Gruijters (Antea Group)
Of 
Lezing 5: Omgevingsveiligheid en Omgevingsdiensten (Deelsessie, 15:05-15:50u)       
Stefan Musch (ODNZKG)


Lezing 6: Beleving van risico (Plenaire sessie, 16:00-16:20u)        
Jeroen Neuvel (RIVM)


Samenvatting van de dag en Mentimeter (16:20u) 


Netwerkborrel (16:30u) 


Einde (17:00u) 


Deelnemen

De Netwerkdag Omgevingsveiligheid is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met omgevingsveiligheid. Mocht u willen deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden voor deze netwerkdag kan tot 11 september, of tot wanneer het maximaal aantal deelnemers bereikt is.

Locatie

De netwerkdag Omgevingsveiligheid zal plaatsvinden op het RIVM te Bilthoven.

De routebeschrijving is te vinden op:  http://www.rivm.nl/Contact/Routebeschrijving 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via: omgevingsveiligheid@rivm.nl