De volgende editie van de Netwerkdag Omgevingsveiligheid vindt plaats op 24 september 2024. Naast een workshop en verschillende lezingen is er voldoende tijd om te netwerken met andere professionals die zich bezighouden met omgevingsveiligheid.  

decoratieve afbeelding - samenwerken

Voorlopig programma Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2024


Inloop  (10:00-10:30u)    


Lezing 1 Kennisagenda en een veilige en gezonde energietransitie  (Plenaire sessie, 10:30-11:30u)
Rob Smal ( EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)


Workshop Omgevingsveiligheid - Risicobeheersing en respons (Plenaire sessie, op locatie of online,11:30-12:30u)     
Patrick Heezen zal tijdens deze sessie vertellen over de Milieuongevallen Dienst van het RIVM.
André Lindenbergh ( RUD Regionale Uitvoeringsdienst (Regionale Uitvoeringsdienst) Zeeland) zal een presentatie geven over de BHV-app, een product met externe veiligheidsinformatie ontstaan uit een samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland, gemeenten Goes en Middelburg en de RUD Zeeland. 


Netwerklunch (12:30-13:30u)


Lezing 2 Vuurwerkopslag (Deelsessie,13:30-14:15u) 
Vuurwerkopslag in woonwijken: onderzoek en toezicht.
René Torenvlied (Universiteit Twente) en Matthijs Moorkamp (Radboud Universiteit)  
Lezing 3 Bouwsteen externe veiligheid (Deelsessie,13:30-14:15u) 


Netwerkpauze (14:15-14:45u)                    


Lezing 4 De effectiviteit van een fysieke barrière in een explosieaandachtsgebied (Deelsessie, 14:45-15:30u) 
Jeroen Neuvel (RIVM) en Margreet Spoelstra (NIPV) delen tijdens deze sessie de gebundelde kennis over explosies en de effectiviteit van barrières. Deze inzichten helpen om in te schatten of een barrière enige bescherming kan bieden bij een explosie.       
Lezing 5 Omgaan met onzekerheden (Deelsessie, 14:45-15:30u) 
Eelke Kooi (RIVM) en Leonie Mentink (AVIV)      
Lezing 6 Netwerken voor jonge EV externe veiligheid (externe veiligheid)'ers (Deelsessie, 14:45-15:30u) 
Trainees Veilige Energietransitie (NIPV, DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond), RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat) en RIVM) en Mark Kiwiet (Oostkracht 10)
Ben je onder de 35 jaar en werk je aan externe veiligheid en wil je in contact komen met andere jonge EV'ers? Kom dan naar onze interactieve sessie voor young professionals! We gaan in gesprek over de kansen en mogelijkheden voor young professionals binnen het werkveld externe veiligheid. Dit zodat we bevlogen blijven en elkaar kunnen ondersteunen bij ons werk. 
  


Lezing 7 Nieuwe rekensoftware en rekenvoorschriften (Plenaire sessie, 15:30-16:00u)
Paul Uijt De Haag (RIVM) en Lisette Pompe (RIVM)


Samenvatting van de dag en Mentimeter (16:00u) 


Netwerkborrel (16:15u) 


Deelnemen

De volgende editie van de Netwerkdag Omgevingsveiligheid vindt plaats op 24 september 2024. De Netwerkdag Omgevingsveiligheid is bedoeld voor iedereen die werkt aan omgevingsveiligheid. Aanmelden voor deze netwerkdag kan via het aanmeldformulier

Locatie

De Netwerkdag Omgevingsveiligheid vindt plaats op het RIVM te Bilthoven.

De routebeschrijving is te vinden op:  http://www.rivm.nl/Contact/Routebeschrijving 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact met ons op via: omgevingsveiligheid@rivm.nl

Netwerkdag Omgevingsveiligheid 2023

Op 26 september 2023 vond de vorige editie van de Netwerkdag Omgevingsveiligheid plaats. Deze netwerkdag stond in het teken van Samenwerken aan Omgevingsveiligheid

Programma editie 2023


Inloop  (11:00-11:20u)    


Workshop Samenwerken aan Omgevingsveiligheid (Op locatie of online,11:30-12:30u )     
Andrew Harijgens ( VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) over de kennisinfrastructuur omgevingsveiligheid, Joost Verburg (ODNL) over de samenwerking tussen ODNL en RIVM.


Netwerklunch (12:30-13:15u)


Lezing 1: Centrum Veiligheid en Omgevingsveiligheid (Plenaire sessie,13:15-13:50u)  
Heddy de Wijs (RIVM) en Rolf van den Hoek (RIVM)


Lezing 2: Actualiteiten aandachtsgebieden (Deelsessie, 14:00-14:45u)     
Paul Uijt De Haag (RIVM), Manuel Beterams (IPLO/REV), Mandy Taal (IPLO/REV)
Of 
Lezing 3: Energietransitie (Deelsessie, 14:00-14:45u)     
Jan van Tol ( EZK Economische Zaken en Klimaat (Economische Zaken en Klimaat)) en Jos Benner ( IenW Infrastructuur en Waterstaat (Infrastructuur en Waterstaat))


Netwerkpauze (14:45-15:05u)                    


Lezing 4: Brandveiligheid en bouwmaatregelen (Deelsessie, 15:05-15:50u)       
Susan Eggink (Antea Group) en Wiro Gruijters (Antea Group)
Of 
Lezing 5: Omgevingsveiligheid en Omgevingsdiensten (Deelsessie, 15:05-15:50u)       
Stefan Musch (ODNZKG)


Lezing 6: Beleving van risico (Plenaire sessie, 16:00-16:20u)        
Jeroen Neuvel (RIVM)


Samenvatting van de dag en Mentimeter (16:20u) 


Netwerkborrel (16:30u) 


Einde (17:00u)