De WIPWerkgroep Infectiepreventie, opgericht door de NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de VHIGVereniging voor Hygiëne & Infectiepreventie in de Gezondheidszorg  en de VIZVereniging voor Infectieziekten, bracht sinds 1988 nationale richtlijnen voor infectiepreventie uit voor zorginstellingen. Begin 2017 zijn alle activiteiten van de WIP gestaakt. Het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) zal de  werkzaamheden van de voormalige Werkgroep Infectie Preventie (WIP) voortzetten.


DISCLAIMER

De WIPWerkgroep Infectiepreventie gebruikt nog steeds de RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-website om gepubliceerde WIP-richtlijnen, alsook andere documenten die door de WIP zijn opgesteld met u te delen. U dient na te gaan of richtlijnen nog up-to-date zijn. Dit betekent dat behoudens de disclaimer die is vermeld op de WIP-richtlijnen waarvan de geplande revisiedatum al is verlopen, ook andere WIP-richtlijnen mogelijk op onderdelen niet meer up-to-date zullen zijn, of dat op afzienbare termijn zullen worden. Het is onbekend of de IGZInspectie voor de Gezondheidszorg de WIP-richtlijnen blijft gebruiken in haar toetsingskader. Deze website wordt niet meer onderhouden en contact met de WIP is niet meer mogelijk.

Nieuws

Kick-off Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie

Met een symposium op 7 oktober 2021 ging het Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) officieel van start. Professionals uit de medisch-specialistische zorg, langdurige zorg en publieke gezondheidszorg gaan de komende vijf jaar binnen het SRI samen deze richtlijnen ontwikkelen. Eerst zullen de bestaande richtlijnen van de voormalige Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden herzien. De richtlijnen zijn bedoeld voor zorgprofessionals, beroeps- en brancheverenigingen, patiënten/cliënten en hun mantelzorgers of vertegenwoordigers. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van het SRI. 

Lees het nieuwsbericht van 8 oktober 2021.