Wil je bijdragen aan een veilige leefomgeving? Kom dan stagelopen of afstuderen bij de afdeling omgevingsveiligheid van het RIVM. Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico’s van activiteiten met gevaarlijke stoffen en de veiligheid van de energietransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan risicovolle bedrijven, transport, het gebruik van buurtbatterijen en windturbines. De Omgevingswet vereist om aan het begin van een ruimtelijke ontwikkeling al rekening te houden met omgevingsveiligheid. Daarbij moeten deskundigen met verschillende expertises nauw samenwerken om de leefomgeving te beschermen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

Werken aan een veilige leefomgeving

Tijdens je stage werk je mee aan projecten over het veilig produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen en draagt actief bij aan de kennisontwikkeling op dit gebied. Als stagiair of afstudeerder kun je bijvoorbeeld bijdragen aan:

  • De doorontwikkeling van een kennisplatform voor het delen van praktijkvoorbeelden voor het omgaan met omgevingsveiligheidsvraagstukken
  • Risicocommunicatie over waterstofrijke energiedragers
  • Een internationale vergelijking van bouweisen voor gebouwen nabij activiteiten met gevaarlijke stoffen
  • Toekomstverkenning vervoer gevaarlijke stoffen
  • Doorontwikkeling van rekenmethoden en/of onderzoek naar chemische/fysische achtergrond van risicoanalyses

We werven studenten in mei (start stage in september) en november (start stage in februari). Studenten vanuit alle studierichtingen zijn welkom. Voorbeelden zijn: scheikunde, chemische technologie, natuurkunde, bouwkunde, communicatie, multimedia design, bestuurskunde, veiligheidskunde, (technische) bestuurskunde, bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ordening & planologie, milieustudies/ milieuwetenschappen. Houd de website www.werkenvoornederland.nl in de gaten voor de vacatures.

Wil je opvallen..? Stuur dan naast je cv en motivatiebrief ook een beschrijving mee van je eigen onderzoeksvoorstel. Voor meer informatie kun je mailen naar omgevingsveiligheid@rivm.nl.

Ervaringen van studenten

Onderstaande quotes komen van studenten die in de afgelopen jaren stage hebben gelopen bij het RIVM en geven een beeld van de wijze waarop zij hun onderzoek hebben ervaren.

"Je krijgt hier alle ruimte om je eigen onderzoek te doen met professionele begeleiding die altijd voor je klaar staat."

‘’
Mijn afstudeerstage bij het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)was een uitstekende toevoeging aan mijn studie. Ik heb veel kennis opgedaan op het gebied van omgevingsveiligheid en heb veel ruimte gekregen om aan mijn persoonlijke leerdoelen te kunnen werken. De begeleiding was groot en daarnaast was iedereen bereid om mij te helpen met mijn onderzoek. De inhoudelijke kennis die het RIVM beschikt op het gebied van veiligheid en op het gebied van onderzoek heeft zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als veiligheidskundige.’’

"Stagelopen bij het RIVM blijft leuk ondanks de COVID-19 crisis. Tijdens mijn stage bij het RIVM merkte ik dat ik niet alleen met mijn eigen begeleider overleg had maar dat eigenlijk heel het team mij feedback gaf op de dingen die ik opleverde. Dit gaf mij het gevoel dat ik bij iedereen (virtueel) kon aankloppen om te vragen om feedback. Verder neemt het RIVM meerdere stagiairs tegelijk aan, zo loop je niet alleen stage maar gezellig met z’n tweeën of drieën. Hierdoor leer je van elkaar en stap je vooral aan het begin van de stage wat sneller op collega’s af".

Leren van studenten

De afgelopen jaren hebben verschillende hbo hoger beroepsonderwijs (hoger beroepsonderwijs)- en wo-studenten onderzoek gedaan naar onderwerp gerelateerd aan omgevingsveiligheid bij het RIVM. De resultaten van deze onderzoeken kun je hieronder vinden. 

Onderzoek hbo-studenten

Onderzoek wo-studenten