Om meer inzicht krijgen in de algemene gezondheid van volwassenen tijdens en na de coronaperiode, kregen zij vragen over hoe zij hun gezondheid ervaren, hoe gelukkig ze zich voelen en hoeveel vertrouwen ze hebben in de toekomst. In december 2023 nam het vertrouwen in de toekomst af, maar voelde 83% zich meestal gelukkig. Naast corona spelen er ook andere dingen die invloed hebben op deze cijfers. Dit is het 10e kwartaalonderzoek, onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meeste volwassenen ervaren een goede gezondheid

In de meting van december 2023 ervaarde 77% van de volwassenen hun gezondheid als goed. Verder vond 19% dat het ‘wel gaat’ met hun gezondheid en 4% ervaarde een slechte gezondheid. De grafiek hieronder laat zien dat het aantal volwassenen dat hun gezondheid goed of zeer goed vindt, daarmee weer wat hoger ligt dan in de eerdere metingen in 2023.

Volwassenen ervaren hun gezondheid vaker als slecht als ze lichamelijke klachten hebben. Jongere volwassenen (26-45 jaar) beoordelen hun gezondheid vaker als goed. Oudere volwassenen (vooral in de leeftijd van 76-plus) vinden hun gezondheid juist vaker slecht. Slecht ervaren gezondheid gaat ook vaak samen met stress door eigen problemen en meestal ongelukkig zijn. 

Groot deel van de volwassenen voelt zich meestal gelukkig 

Van de volwassenen voelt 83% zich meestal gelukkig, 13% neutraal en 4% ongelukkig. Volwassenen geven het vaakst aan dat ze zich gelukkig voelen in hun vrije tijd (89%). Volwassenen die een voltijd opleiding volgen (1%), kregen ook de vraag of ze zich op hun opleiding gelukkig voelen. Van hen voelt 65% zich gelukkig op de opleiding en 15% voelt zich ongelukkig. Van de werkende volwassenen voelt 5% zich ongelukkig op het werk. 

In december gaven minder volwassenen aan dat ze vertrouwen hadden in de toekomst vergeleken met een half jaar geleden (van 49% naar 44%) (zie grafiek). Daarnaast had in december 2023 42% van de volwassenen matig tot redelijk en 14% weinig tot geen vertrouwen in de toekomst.

Vooral zich meestal ongelukkig voelen en het hebben van mentale klachten hangen sterk samen met weinig vertrouwen hebben in de toekomst. Volwassenen van 56 jaar en ouder hebben vaker weinig vertrouwen in de toekomst.