Het Nivel zette 20 veel voorkomende klachten op een rij waarmee jongeren naar de huisarts gingen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Denk aan ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. In de periode januari-maart 2024 steeg het aantal contacten met de huisarts rondom zelfdoding. Ook voor benauwdheid en duizeligheid bezochten ze vaker de huisarts dan voor de coronapandemie (2019). Deze gegevens horen bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Zelfdodingsgedachten of -pogingen

In het eerste kwartaal van 2024 kwamen 0-24 jarigen 32% meer bij de huisarts dan in dezelfde periode in 2019. Dit is een groter verschil dan in het vorige kwartaal (toen was het 21% hoger dan in 2019). Het gaat bij deze cijfers om zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop, maar ook om suïcidale gedachten. Het wekelijks zorggebruik vanwege suïcide(pogingen) laat overigens bij deze leeftijdsgroep al jaren (ook al voor de coronapandemie) een langzaam stijgende trend zien (cijfers niet in deze publicatie). Contacten met de huisarts voor suïcide(pogingen) komen vrijwel alleen voor bij de oudste leeftijdsgroep (15-24 jaar) en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens.

Duizeligheid

In de periode januari-maart 2024 was het aantal contacten met de huisarts voor duizeligheid hoger dan in 2019. Dit was in het laatste kwartaal van 2023 niet het geval. In eerdere jaren (2022 en 2023) lag het aantal contacten met de huisarts hiervoor ook hoger dan in 2019. In 2024 is dit verschil echter groter.
Oudere groepen gaan hiervoor meer naar de huisarts. Ook valt het op dat er, ten opzichte van het eerste kwartaal in 2019, vooral een toename van consulten met deze klachten is bij de 15 – 24-jarigen.
Het aantal huisartsbezoeken is hoger bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens. In de eerdere jaren is dit ook zo, maar in het eerste kwartaal van 2024 is dit verschil nog duidelijker, met in week 5 van 2024 een piek bij vrouwen/meisjes.

Hartkloppingen

Het aantal contacten met de huisarts voor hartkloppingen is, anders dan in het kwartaal ervoor, in het eerste kwartaal van 2024 hoger dan hetzelfde kwartaal in 2019. Dit was in het eerste kwartaal van 2023 ook zo. Contacten met de huisarts voor hartkloppingen komen vrijwel alleen voor bij de oudste leeftijdsgroep (15-24 jaar) en vaker bij vrouwen/meisjes dan bij mannen/jongens. 

Angstige gevoelens

Anders dan in het vorige kwartaal was het aantal consulten voor angstige, nerveuze of gespannen gevoelens in de periode januari-maart 2024 25% hoger dan in dezelfde periode van 2019. Wel is het aantal consulten in deze periode vergelijkbaar met hetzelfde kwartaal in 2023. Onder vrouwen/meisjes en de oudste groep (15 – 24-jarigen) komen deze klachten het meest voor, dit is ook in eerdere jaren te zien.

Benauwdheid

Het aantal contacten met de huisarts voor benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen is in het eerste kwartaal van 2024 wat hoger dan in hetzelfde kwartaal in 2019. Met name de piek onder 0 – 4-jarigen rond week 11 valt op. Deze ligt bijna op het niveau van de pieken die normaliter in het najaar vallen, wanneer verschillende virussen rondgaan. Het aantal consulten voor 0 – 4-jarigen ligt, net als eerdere jaren, veel hoger dan bij de andere leeftijdsgroepen. Ademhalingsproblemen in het algemeen (benauwdheid, piepende ademhaling, andere problemen van ademhaling, en andere symptomen/klachten van de luchtwegen) komen het meest voor bij de jongste leeftijdsgroep (0-4).

Meer informatie

Bekijk de uitgebreide beschrijving en meer verschillende grafieken over de klachten waarmee jongeren bij de huisarts komen op het feitenblad van het NIVEL.