Jongeren hadden in december 2023 vaker lichamelijke klachten. Dit zijn de resultaten van het 10e kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Jongeren konden aangeven hoe vaak ze in de 4 weken voor het invullen van de vragenlijst last hadden van:

 • buik- of maagklachten,  
 • hartkloppingen,  
 • hoofdpijn,  
 • duizeligheid,  
 • overgevoeligheid voor licht en geluid,  
 • spier- of gewrichtsklachten, 
 • hoesten of keelklachten, 
 • prikkelbaarheid of irritatie, 
 • geheugen- of concentratieproblemen,  
 • slaapproblemen en 
 • moeheid.

Lichamelijke klachten

Van de jongeren had 55% lichamelijke klachten. Dat percentage nam iets af ten opzichte van september 2023 maar is nog steeds hoger dan de rondes daarvoor (zie grafiek).

Vergeleken met de vorige ronde hadden meer jongeren last van hoesten of keelklachten en hartkloppingen en minder last van hoofdpijn, duizeligheid, spierpijn, irritatie en geheugen- of concentratieproblemen. De meest voorkomende klacht is vermoeidheid, 35% van de jongeren had hier vaak last van. Hartkloppingen komen het minst voor (6%) (zie grafiek).

Jongeren die stress ervaren en eenzame jongeren hebben een grotere kans op 1 of meer lichamelijke klachten. Ook meestal ongelukkig zijn hangt hiermee samen. Jongeren in de leeftijdsgroep 18-25 jaar hebben vaker lichamelijke klachten dan jongeren van 12-17 jaar. 

1 op de 20 jongeren heeft nog klachten na corona

In dit kwartaalonderzoek kregen jongeren de vraag of ze langdurige klachten ervaren na een coronabesmetting, ook wel bekend als post-COVID of Long COVID. 5% gaf aan klachten te hebben gehouden na corona. Meer dan de helft (54%) voelt zich hierdoor gemiddeld tot erg beperkt in het dagelijks leven. 

In antwoord op de vraag wie de diagnose gaf, zei 39% dat hun huisarts post-COVID heeft vastgesteld, kreeg 10% de diagnose van een medisch specialist en 7% kreeg de diagnose vanuit de alternatieve geneeskunde. Daarnaast is bij 44% de ziekte niet officieel vastgesteld, maar denken zij zelf (20%) of mensen die hen goed kennen (25%) dat ze post-COVID hebben (zie grafiek). 

Meer informatie

Meer informatie over post-COVID en verwijzingen naar organisaties die patiënten ondersteunen staat op Rijksoverheid.nl. Het RIVM doet nog meer onderzoek naar post-COVID, lees daarvoor de pagina LongCOVID-onderzoek.