Volwassenen hadden in december 2023 vaker lichamelijke klachten. Dit zijn de resultaten van het 10e kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Volwassenen konden aangeven hoe vaak ze in de 4 weken voor het invullen van de vragenlijst last hadden van:  

 • buik- of maagklachten,  
 • hartkloppingen,  
 • hoofdpijn,  
 • duizeligheid,  
 • overgevoeligheid voor licht en geluid,  
 • spier- of gewrichtsklachten, 
 • hoesten of keelklachten, 
 • prikkelbaarheid of irritatie, 
 • geheugen- of concentratieproblemen,  
 • slaapproblemen en 
 • moeheid.

Helft volwassenen had lichamelijke klachten

De helft (51%) van de volwassenen ervaarde (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten. Vermoeidheid (28%), spier- of gewrichtsklachten (22%) en slaapproblemen (17%) kwamen het meest voor. Hartkloppingen werden het minst genoemd (4%). Hoesten of keelklachten kwamen vaker voor dan in de vorige meting. Tussen september en december 2022 steeg het aantal volwassenen dat last had van hoesten ongeveer evenveel, waardoor deze stijging waarschijnlijk normaal is voor de wintermaanden. Ook hoofdpijn en prikkelbaarheid of irritatie namen iets toe (zie grafiek).

Volwassenen met stress of mentale klachten ervaren vaker één of meer lichamelijke klachten. Het hebben van een hulpvraag en meestal ongelukkig zijn hangt ook samen met lichamelijke klachten. 

Langdurige klachten na corona 

In dit kwartaalonderzoek kregen volwassenen de vraag of ze langdurige klachten hebben na een coronabesmetting, ook wel bekend als post-COVID of Long COVID. 3% gaf aan klachten te hebben gehouden na corona. Meer dan de helft (58%) voelt zich hierdoor gemiddeld tot erg beperkt in het dagelijks leven. 

In antwoord op de vraag wie de diagnose gaf, zei 36% dat hun huisarts post-COVID heeft vastgesteld, kreeg 19% de diagnose van een medisch specialist en 2% kreeg de diagnose vanuit de alternatieve geneeskunde. Daarnaast is bij 40% de ziekte niet officieel vastgesteld. Een derde denkt zelf dat ze post-COVID hebben en bij 6% zijn het mensen die hen goed kennen die dit denken (zie grafiek). Daarnaast is er nog 4% die ‘Anders, namelijk’ aankruiste en daarbij aangeeft zelf een vermoeden te hebben, bijvoorbeeld door geurverlies. Andere antwoorden gaan over een diagnose van stichting C-support, een fysiotherapeut, of het vermoeden van een longarts. Iemand kreeg geen diagnose omdat er aan het begin van de pandemie nog geen testen voor corona waren, waardoor de klachten niet met zekerheid aan corona gelinkt konden worden. Iemand anders schrijft over een auto-immuunziekte met een tekort aan bloedplaatjes (ITP idiopathische trombocytopenische purpura (idiopathische trombocytopenische purpura)) na vaccinatie.

Meer informatie

Meer informatie over post-COVID en verwijzingen naar organisaties die patiënten ondersteunen staat op Rijksoverheid.nl. Het RIVM doet nog meer onderzoek naar post-COVID, lees daarvoor de pagina LongCOVID-onderzoek.