De data die verzameld wordt binnen het GOR-COVID-19-programma is beschikbaar voor andere onderzoekers om ook onderzoek mee te doen. Deze pagina beschrijft hoe, en onder welke voorwaarden, onderzoeksgegevens vanuit Netwerk GOR gebruikt kunnen worden.

Voorwaarden voor data-aanvragen

Onderzoekers die data willen aanvragen moeten aan een aantal eisen voldoen. De belangrijkste eis is dat hun onderzoek een andere onderzoeksvraag heeft, waarvoor andere analyses nodig zijn dan binnen het Netwerk GOR al gedaan worden. Externe onderzoekers krijgen alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun eigen onderzoeksvraag te beantwoorden. Reden hiervoor is om overlap te voorkomen. Informatie over onze onderzoeksvraag, onderzoeksgegevens en analyses staat in de documenten op de pagina Achtergrondinformatie onderzoeksdata.

Ook moeten de onderzoeksgegevens op een passende manier worden gebruikt. Dat betekent onder andere dat het doel van dit externe onderzoek enigszins moet aansluiten bij het doel van Netwerk GOR. Daarnaast moet de data onderzocht worden in een omgeving waarin de wetenschappelijke integriteit bewaakt wordt. Daarom stellen we de eis dat de data gebruikt wordt binnen een universiteit of onderzoeksinstelling. Tenslotte moet onze data veilig verwerkt worden. Om daarvoor te zorgen krijgen externe onderzoekers toegang tot onze data via een beveiligde digitale omgeving. Na analyse kunnen de resultaten worden gedownload. Datasets zijn niet te downloaden uit deze omgeving.

Onderzoeksgegevens aanvragen

Onderzoekers die zelf geld hebben om onderzoek te doen met onze data kunnen op elk moment een aanvraag indienen. Wie u moet mailen voor welke data en welke eisen en welke kosten daaraan verbonden zijn, staat in het Eisenlijst-document op de pagina Achtergrondinformatie onderzoeksdata.