Binnen het Gezondheidsonderzoek COVID-19 verzamelt Netwerk GOR vanuit de verschillende onderzoeken allerlei data. Alle documenten op deze pagina geven achtergrondinformatie over het aanvragen van onderzoeksgegevens: ze beschrijven onze onderzoeksvraag, welke data we daarvoor verzamelen, wie verantwoordelijk is voor welke data en welke analyses we daar zelf mee doen.

De documenten op deze pagina

Het Eisenlijst-document beschrijft welke data er beschikbaar is (meetmoment, doelgroep, hoeveel deelnemers, onderzochte onderwerpen) en hoe data-aanvragen verlopen. Deze informatie geldt voor alle onderzoekers die gebruik willen maken van onderzoeksgegevens die het Netwerk GOR verzamelt.

Onder de eisenlijst staan documenten met de gebruikte constructen (Nivel Zorgregistraties) en afgenomen vragenlijsten (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gezondheidsmonitors en het vragenlijstonderzoek dat bij het kwartaalonderzoek hoort).

Het document onderaan de pagina beschrijft de analyses die Netwerk GOR zelf uitvoert met deze data.