Om veranderingen te volgen in hoe jongeren zich over het algemeen voelden tijdens de pandemie en daarna, kregen ze vragen over hun gezondheid, geluk en vertrouwen in de toekomst. In december 2023 daalde het vertrouwen in de toekomst. Wel voelde 79% zich meestal gelukkig. Naast corona spelen er ook andere dingen die invloed hebben op deze cijfers. Deze resultaten van het tiende kwartaalonderzoek zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Meerderheid ervaart goede gezondheid

In december 2023 ervaarde 85% van de jongeren hun gezondheid als goed. Het aandeel jongeren dat zich gezond voelt, schommelde licht in de afgelopen 1,5 jaar (zie grafiek). Van de jongeren gaf 13% aan dat het ‘wel gaat’ en 2% vond hun gezondheid slecht.

Jongeren die meestal gelukkig zijn ervaren hun gezondheid vaker als goed. De kans dat een jongere zijn of haar gezondheid goed beoordeelt is kleiner als ze lichamelijke of mentale klachten hebben of bij stress door eigen problemen. 

3 op de 4 jongeren is meestal gelukkig 

Van de jongeren voelt 79% zich meestal gelukkig, 17% neutraal en 4% ongelukkig. Jongeren geven het vaakst aan dat ze zich gelukkig voelen in hun vrije tijd (91%), terwijl op school het slechtst scoort (61%). Opvallend is dat in december 2021, 2 jaar eerder, nagenoeg evenveel jongeren zich meestal gelukkig voelden als in de afgelopen meting.

Gedaald vertrouwen in de toekomst

In december 2023 had 45% van de jongeren (veel) vertrouwen in de toekomst. Daarnaast had 43% een matig tot redelijk vertrouwen en 12% weinig tot geen vertrouwen in de toekomst. Dit is de laagste score voor vertrouwen in de toekomst tot nu toe (zie grafiek).

Van alle gemeten gegevens hebben mentale klachten en meestal ongelukkig zijn de grootste invloed op een laag vertrouwen in de toekomst.