Elk jaar doet het Nivel onderzoek naar veranderingen in gezondheidsproblemen en zorggebruik. De vraag is of bepaalde groepen meer last hebben van de coronapandemie en de maatregelen dan andere groepen, en hoe dat komt. Dit onderzoek hoort bij het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Deze pagina beschrijft de methode van dit onderzoek en geeft samenvattingen van de resultaten.

Methode

De COVID-19-pandemie en de maatregelen vormen een risico voor de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Om verandering in gezondheidsproblemen en zorggebruik te onderzoeken worden gegevens van huisartsen gekoppeld aan achtergrondinformatie van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). De huisartsengegevens zijn representatief voor heel Nederland en geven inzicht in acute symptomen/klachten, chronische aandoeningen, medicatievoorschriften en zorggebruik. In dit onderzoek wordt gebruik van huisartsenzorg steeds vergeleken met de situatie vóór de pandemie. Daarbij is ook steeds gekeken naar effecten voor verschillende groepen op basis van leeftijd, geslacht, huishoudinkomen en migratieachtergrond.

Huisartsenregistraties algemene populatie en kwetsbare groepen 2021

Het tweede onderzoek keek naar de algehele populatie en kwetsbare groepen. Hierbij werd het zorggebruik in 2021 vergeleken met 2018 en 2019. In 2021 zag de huisarts vaker patiënten met een fysieke klacht die we nu kunnen typeren als 'mogelijk gerelateerd aan een COVID-19-besmetting' dan in 2018 en 2019. Ook klopten patiënten vaker aan met een psychische klacht. Klachten als hoesten, sociale problemen en problemen op het werk namen juist af. Het volledige rapport is te vinden op de website van het Nivel. Zie ook het nieuwsbericht In 2021 meer doorverwijzingen naar gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Huisartsenregistraties jeugd 2020

Het eerste onderzoek richtte zich alleen op de jeugd (tot 25 jaar oud). De kernconclusie is dat het zorggebruik in 2020 lager was dan in 2019, maar dat sommige klachten juist vaker voorkomen. Groepen waarvan we weten dat ze kwetsbaarder zijn voor verschillende gezondheidsproblemen, komen ook in dit onderzoek naar voren. Het volledige rapport is te vinden op de website van het Nivel. Zie ook het nieuwsbericht Kwetsbare groepen in de samenleving meer geraakt door coronapandemie dan minder kwetsbare groepen.