De doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) zijn kwetsbare mensen die onvoldoende bereikt worden door de reguliere zorg. Denk aan mensen die dakloos zijn, personen met verward gedrag, ongedocumenteerden en personen met een psychiatrische stoornis in sociaal isolement. Deze groepen hebben extra aandacht nodig omdat zij niet vanzelfsprekend de zorg en/of hulp krijgen die ze nodig hebben. Voor deze doelgroepen is de Corona Gezondheidsmonitor Moeilijk bereikbare groepen (OGGZ) ontwikkeld. Deze monitor is opgezet in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Methode

Deze specifieke gezondheidsmonitor verschilt van de gezondheidsmonitors voor de andere doelgroepen. Om te beginnen is aantal mensen waar het over gaat veel kleiner. Ook vraagt onderzoek doen naar moeilijk bereikbare groepen een andere aanpak. Daarom wordt in deze monitor gebruikgemaakt van gegevens van bijvoorbeeld politie, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en maatschappelijke dienstverlening. Dit geeft bijvoorbeeld zicht op huisuitzettingen, verward gedrag en andere meldingen die bij politie binnenkomen.  

Juist de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en gemeenten verlenen zorg aan deze doelgroepen en/of organiseren meldpunten waar deze groepen in beeld komen. Het doel van deze gezondheidsmonitor is om deze gegevens te gebruiken om omvang en trends zichtbaar te maken. Verder wordt er ook een literatuuronderzoek opgezet. Hierbij kijken we naar kwalitatieve studies die laten zien hoe de coronacrisis impact heeft gehad op deze doelgroep. 

Resultaten 

De resultaten van deze monitor zijn op 4 juli 2023 gepubliceerd op de website van GGD GHOR Nederland.