Netwerk GOR publiceert tussen 2021-2025 resultaten uit meerdere onderzoeken. Alle rapporten, documenten en wetenschappelijke artikelen zijn hieronder terug te vinden. De meest recente publicaties staan steeds bovenaan de lijst.

Onderzoeksrapporten

Kwartaalonderzoeken

De meest recente onderzoeksresultaten van de kwartaalonderzoeken zijn te vinden via de pagina's Kwartaalonderzoek jongeren en Kwartaalonderzoek volwassenen. Resultaten van langer geleden zijn te vinden via Eerdere metingen jongeren en Eerdere metingen volwassenen. Hieronder staan de feitenbladen die het Nivel publiceerde, waarin meer achtergrondinformatie en grafieken staan over de huisartsengegevens die horen bij het kwartaalonderzoek. In de eerste 2 rondes zijn er ook de resultatentabellen van het vragenlijstonderzoek onder het jongerenpanel gepubliceerd in een feitenblad. Sinds ronde 3 is deze informatie direct op te vragen bij de onderzoekers via gor-covid19@rivm.nl.

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gezondheidsmonitors

Over de publicatie van de GGD gezondheidsmonitors verschenen de onderstaande nieuwsberichten, waarin de belangrijkste resultaten worden samengevat. Via de nieuwsberichten kun je doorklikken naar de resultaten van de Gezondheidsmonitors.

Verdiepend onderzoek huisartsengegevens

Literatuuronderzoek