Netwerk GOR publiceert tussen 2021-2025 resultaten uit meerdere onderzoeken. Alle rapporten, documenten en wetenschappelijke artikelen zijn hieronder terug te vinden. De meest recente publicaties staan steeds bovenaan de lijst.

Integrale rapportages

De integrale rapportages zijn rapporten die resultaten uit alle deelonderzoeken samenbrengen om conclusies te trekken en aanbevelingen te geven. De integrale tussenrapportage is begin 2024 gepubliceerd. Nadat het onderzoeksprogramma afloopt komt er een eindrapportage.

Kwartaalonderzoeken

De meest recente onderzoeksresultaten van de kwartaalonderzoeken zijn te vinden via de pagina's Kwartaalonderzoek jongeren en Kwartaalonderzoek volwassenen. Resultaten van langer geleden zijn te vinden via Eerdere metingen jongeren en Eerdere metingen volwassenen. Hieronder staan de feitenbladen die het Nivel publiceerde, waarin meer achtergrondinformatie en grafieken staan over de huisartsengegevens die horen bij het kwartaalonderzoek. In de eerste 2 rondes zijn er ook de resultatentabellen van het vragenlijstonderzoek onder het jongerenpanel gepubliceerd in een feitenblad. Sinds ronde 3 is deze informatie direct op te vragen bij de onderzoekers via gor-covid19@rivm.nl.

GGD Gezondheidsmonitors

Om beter zicht te houden op de lange-termijn effecten van de coronapandemie, zijn er binnen het Gezondheidsonderzoek COVID-19 extra metingen gedaan binnen  bestaande Gezondheidsmonitors en Gezondheidsmonitors opgestart onder nieuwe doelgroepen.  

Verdiepend onderzoek huisartsengegevens

Het Nivel doet onderzoek naar veranderingen in gezondheidsproblemen en zorggebruik met de gegevens van huisartsen. De vraag is of bepaalde groepen meer last hebben van de coronapandemie en de maatregelen dan andere groepen, en hoe dat komt.

Literatuuronderzoek

Bij het onderzoeksprogramma hoort een systematische review van literatuur over de gevolgen van de coronapandemie. Elke jaar heeft het literatuuronderzoek weer een iets andere focus.

Wetenschappelijke artikelen

Verschillende onderzoeksresultaten zijn ook gepubliceerd in internationale wetenschappenlijke artikelen. Deze artikelen zijn meer gericht op een specifiek onderwerp dan veel van de andere publicaties, ook omdat ze vaak deel uitmaken van een promotietraject.