Relatief veel jongeren en jongvolwassenen kampen tijdens de coronapandemie met psychosociale problemen (bijvoorbeeld eenzaamheid en gedachten aan zelfdoding). Door lange wachtlijsten zijn er steeds minder mogelijkheden hen op tijd te helpen. Dit is een van de uitkomsten uit de expertbijeenkomsten die het Netwerk GOR organiseerde in juni 2022. 

Gezondheidsonderzoek COVID-19: van onderzoeksresultaten naar beleid 

Het doel van de Gezondheidsmonitor COVID-19 is om beleidsmakers en professionals op lokaal, regionaal en nationaal niveau te ondersteunen bij het maken van beleid. We beschrijven de belangrijkste uitkomsten naar aanleiding van meetronde 3 van het kwartaalonderzoek en de Gezondheidsmonitor onder jongeren en jongvolwassenen.

Betrokkenen expertbijeenkomsten Netwerk GOR

Het Netwerk GOR bestaat uit GGD’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. In 2022 organiseerde het Netwerk GOR 2 bijeenkomsten voor jongeren en jongvolwassenen (in de tekst aangeduid als jongeren). De deelnemers waren jongeren, studenten, onderzoekers, beleidsmakers, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 

Tijdens de bijeenkomsten bespraken de onderzoekers de resultaten van het 3e kortcyclische kwartaalonderzoek (2022) en de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. De deelnemers gaven uitleg bij de resultaten en kwamen met adviezen en praktische oplossingen om negatieve gezondheidsgevolgen in te perken. 

We presenteren de inzichten, adviezen en ideeën van de deelnemers. Voor de cijfermatige onderbouwingen waarop de deelnemers zich baseren, verwijzen we naar de volgende links: Kwartaalonderzoek en Gezondheidsmonitor. De bijeenkomsten zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.

Uitkomsten expertbijeenkomsten

De deelnemers hebben adviezen en oplossingen gegeven over:

  1. De omvang van de gezondheidsproblemen en het vastlopen van het steun- en zorgsystemen.
  2. Kwetsbare groepen jongeren.
  3. Het bereiken van jongeren.
  4. Het betrekken van jongeren.

De uitkomsten van de expertbijeenkomsten beschrijven alleen de standpunten van de deelnemers. Het zijn geen officiële standpunten van het Netwerk GOR.
 

Volgende bijeenkomsten  

De volgende expertbijeenkomsten vinden plaats in de loop van 2023. Bekijk de resultaten van  een eerdere bijeenkomst Werkgroep 1 Jeugd en Jongvolwassenen 2021.