Om de beleving van veiligheid te onderzoeken, ontwikkelt het RIVM instrumenten. Deze instrumenten zijn gebruikt om te meten hoe veilig omwonenden van activiteiten met gevaarlijke stoffen zich voelen en welke behoefte aan informatie zij hebben. De ontwikkelde onderzoeksinstrumenten van het RIVM - zoals de vragenlijst van de belevingsthermometer of voor het onderzoek naar veiligheidsbeleving rond chemieclusters – zijn voor iedereen te gebruiken. 

Door onderzoek te herhalen rondom activiteiten met gevaarlijke stoffen , biedt het meer zicht op de manier waarop burgers kijken naar het vervoer, de productie, verwerking en opslag van gevaarlijke stoffen in heel Nederland. Een landelijke monitor van veiligheidsbeleving geeft meer zicht op hoe we in Nederland veiligheid ervaren. Het RIVM moedigt aan om de ontwikkelde instrumenten te gebruiken en onderzoeken te herhalen. Zo zetten we de eerste stappen richting meer uniformiteit. Daarom zijn alle instrumenten, vragenlijsten en onderzoeksdata vrij beschikbaar voor gebruik.

Belevingsthermometer

Het RIVM heeft in 2018 een instrument ontwikkeld om de beleving van veiligheid te peilen. Met deze vragenlijst kan worden gemeten hoe veilig omwonenden van activiteiten met gevaarlijke stoffen zich voelen. Dit instrument kan door beleidsmakers in heel Nederland worden gebruikt en opnieuw worden ingezet. De eerste opzet van het instrument is ontwikkeld en getest in twee gemeentesː één met veel chemische industrie in de omgeving (Zaandam), en één met enkele chemiebedrijven in de stad (Deventer). De belevingsthermometer geeft inzicht in de factoren die kunnen samenhangen met veiligheidsbeleving, zoals het vertrouwen in overheden en bedrijven om ongevallen te voorkomen en in hulpdiensten om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken.

Het peilen van veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden rond chemieclusters

In 2020 heeft het RIVM onderzoek gedaan de veiligheidsbeleving en informatiebehoeften van omwonenden van het chemiecluster Chemelot. Hiervoor is een aangepaste versie van de Belevingsthermometer gebruikt en aangevuld met kwalitatief onderzoek.