Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor is het Basisnet van kracht (zie ook de pagina vervoer gevaarlijke stoffen nationaal). Het Basisnet geeft de risicoplafonds aan waar het transport aan moet voldoen en legt  beperkingen op aan de ruimtelijke ordening in de omgeving van transportroutes. Risicoberekeningen worden uitgevoerd om te bepalen of het transport binnen de risicoplafonds blijft en bij het verantwoorden van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van transportroutes. Ook worden risicoberekeningen uitgevoerd om risicoplafonds te bepalen bij nieuwe  of gewijzigde transportroutes.

De risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen worden berekend met de Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) en het rekenprogramma RBMII (RisicoBerekeningsMethodiek II).

De Handleiding Risicoanalyse Transport (HART) beschrijft de rekenmethoden voor het uitvoeren van een risicoberekening van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. Het hoofddocument beschrijft kort de wet- en regelgeving met betrekking tot omgevingsveiligheid, voor zover van belang voor de toepassing van de rekenmethode HART, en de benodigde modelparameters en invoergegevens. Het achtergronddocument geeft o.a. vuistregels en de beschrijving van de modellen.

Het rekenprogramma RBMII is ontwikkeld door AVIV.

HART en RBMII zijn nog niet geschikt om berekeningen uit te voeren voor vaarwegen met meer dan 10% zeevaart. Hiervoor moet het ‘Protocol Zee- en binnenvaart op vaarwegen met meer dan 10% zeevaart’ gebruikt worden. Een rekentool is hiervoor in ontwikkeling.