Iedere activiteit met gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee. Om deze risico’s beter in beeld te brengen zijn er rekenmethoden voorgeschreven. Het RIVM ontwikkelt en beheert deze rekenmethoden, in samenwerking met verschillende partijen. Iedere rekenmethode bestaat uit een rekenmodel in de vorm van een softwareprogramma en een handleiding die beschrijft hoe de risico’s berekend moeten worden.

De verschillende rekenmethoden maken gebruik van dezelfde stofgegevens. Het RIVM ondersteunt de verschillende rekenmethoden met een helpdesk.