Het Netwerk GOR onderzoekt de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19. Dit onderzoek loopt 5 jaar (2021-2025). Het richt zich op lichamelijke en mentale effecten voor de hele bevolking en specifiek kwetsbare groepen zoals jeugd, jongvolwassenen, ouderen en de doelgroep van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Bij de OGGZ-groep horen sociaal kwetsbare mensen zoals dak- en thuislozen. Deze pagina legt uit welke onderzoeken deel zijn van de monitor en waar de resultaten voor gebruikt worden. 

De monitor verzamelt elk kwartaal en elk jaar informatie. Hiervoor gebruiken we vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Daarnaast publiceren we elk jaar een literatuurstudie.  

Beleidsmakers ondersteunen 

Het doel van de monitor is lokale, regionale en nationale beleidsmakers en professionals te ondersteunen bij het maken van beleid.  

Kwartaalonderzoek

Het kwartaalonderzoek gebruikt gegevens van huisartsen en vragenlijstonderzoek onder jongeren en volwassenen. 4 keer per jaar publiceren we nieuwe data. Doordat de rapporten regelmatig verschijnen, geven ze inzicht in de actuele situatie in Nederland. Deze informatie is een vinger aan de pols voor actueel beleid. Het laat bijvoorbeeld zien welke gebeurtenissen mensen door corona meemaakten en of ze behoefte hebben aan extra hulp. Zo kunnen beleidsmakers beter passende hulp bieden. 

Huisartsenregistraties

Elk jaar presenteren we resultaten over veranderingen in zorggebruik, mogelijke risicogroepen en regionale/lokale verschillen. Deze informatie geeft voor het lokale beleid meer zicht op de gezondheidseffecten van de crisis op de midden en lange termijn. Hierbij maken we gebruik van gegevens van huisartsen gekoppeld aan gegevens van het
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Literatuuronderzoek

Ook bekijken we de actuele nationale en internationale wetenschappelijke literatuur over de gevolgen van de coronapandemie. Deze informatie geeft context om de resultaten van de monitor te begrijpen en helpt om de focus van te verbeteren.

Gezondheidsmonitor

Jaarlijks publiceren we als Netwerk GOR resultaten van gegevens die de monitor verzamelt over hoe vaak lichamelijke en mentale klachten voorkomen, mogelijke risicogroepen en regionale/lokale verschillen. Deze informatie geeft voor lokale beleidsmakers zicht op de gevolgen van de crisis op de gezondheid voor de midden en lange termijn.
De gezondheidsmonitor bouwt voort op onderzoeken die al bestaan en maakt vooral gebruik van vragenlijsten uitgezet door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en. Voor jongvolwassenen en voor de doelgroep Openbare Geestelijke Gezondheidszorg komt er een nieuwe gezondheidsmonitor. Daarnaast geeft deze langlopende monitor meer diepgang doordat we naar trends ten opzichte van eerdere jaren kunnen kijken.