Trends in het aantal CT-onderzoeken

Het aantal CT-onderzoeken voor de jaren 1991 tot en met 2015.

In 2015 werden in de Nederlandse ziekenhuizen ruim 1,5 miljoen CT-onderzoeken uitgevoerd. Vanaf 1990 is het aantal CT-onderzoeken gestaag toegenomen, met name door introductie van CT-scanners in alle ziekenhuizen. Midden jaren '90 is het aantal redelijk stabiel, vanaf 2001 is er een duidelijke stijging van het aantal onderzoeken te zien. Waarschijnlijk spelen hierbij zowel de toenemende mogelijkheden van CT-scanners als het feit dat ziekenhuizen steeds vaker in het bezit zijn van meer dan één CT-scanner een rol.

De stijging in het totale aantal wordt (absoluut gezien) voornamelijk veroorzaakt door de toename van het aantal onderzoeken in de algemene ziekenhuizen, zie figuur 1. 

Aantal CT-onderzoeken in de algemene, academische en categorale ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra in de jaren 1991 tot en met 2014

Figuur 1: Aantal CT-onderzoeken in de algemene, academische en categorale ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra in de jaren 1991 tot en met 2015.

In de Jaarverslagen Zorg worden met behulp van  Zorg Activiteit codes (ZA-codes) de diagnostische verrichtingen uitgevraagd per ziekenhuis. Sinds 2014 zijn voor CT-thorax verrichtingen twee nieuwe ZA coderingen opgenomen in de vragenlijst. Deze ZA coderingen zijn voorheen niet uitgevraagd. Dit kan betekenen dat er een vertekend beeld is ontstaan in de trend van het aantal CT-thorax verrichtingen. De data van 2014 laten een sterke toename zien in het aantal CT-thorax onderzoeken ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoewel dit achteraf niet met zekerheid kan worden vastgesteld, kan het zijn dat een deel van de CT-thorax onderzoeken in voorgaande jaren wellicht onder de categorie ‘overig’ is ingevuld of niet is ingevuld. Voor zowel de toename in CT-thorax onderzoeken als de toename in CT-onderzoeken in het algemeen kan dit, naast de jaarlijkse toename, wellicht deels een verklaring zijn (Figuur 1).

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu