Informatie over het aantal toestellen voor nucleaire geneeskunde.

Beeldvormende apparatuur

Bij de beeldvormende techniek binnen de nucleaire geneeskunde wordt de gammastraling van een radiofarmacon dat is opgenomen in het te onderzoeken weefsel gedetecteerd met een gammacamera. Daarnaast worden onderzoeken verricht waarbij het radiofarmacon straling uitzendt die wordt gedetecteerd met een PET(-CT) scanner. Binnen de enquête die jaarlijks wordt verzonden naar verschillende zorginstellingen wordt gevraagd naar het aantal beeldvormende toestellen voor nucleaire geneeskunde. Volgens de enquête zijn er in 2020:

  • 16 gammacamera’s in de academische ziekenhuizen;
  • 96 gammacamera's in de algemene ziekenhuizen;
  • 4 gammacamera's in de categorale instellingen;
  • 3 gammacamera’s in een ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum).

Daarmee is het totaal aantal aanwezige gammacamera's in Nederland in 2020 geschat op 119. In 2019 waren dit 129 gammacamera’s, wat betekent dat het totaal aantal gedaald is met 8%.

Met betrekking tot het aantal PET(-CT) scanners zijn er volgens de enquête in 2020:

  • 16 scanners in de academische ziekenhuizen;
  • 57 scanners in de algemene ziekenhuizen;
  • 10 scanners in de categorale instellingen;
  • 3 scanners in de ZBC.

Daarmee is het totaal aantal aanwezige PET(-CT) scanners in Nederland in 2020 geschat op 86. In 2020 zijn 8 PET-CT scanners meer beschikbaar dan in 2019, wat een toename is van 10%.