Informatie over het aantal toestellen voor nucleaire geneeskunde.

Beeldvormende apparatuur

Bij de standaard beeldvormende techniek binnen de nucleaire geneeskunde wordt de gammastraling van het radiofarmacon dat is opgenomen in het te onderzoeken weefsel gedetecteerd met een gammacamera. Daarnaast worden onderzoeken verricht waarbij het radiofarmacon wordt gedetecteerd met een PET(-CT) scanner. Binnen de enquête die jaarlijks wordt verzonden naar verschillende zorginstellingen wordt gevraagd naar het aantal beeldvormende toestellen voor nucleaire geneeskunde. Volgens de enquête zijn er in 2019:

  • 17 gammacamera’s in de academische ziekenhuizen;
  • 110 gammacamera's in de algemene ziekenhuizen;
  • 2 gammacamera's in de categorale instellingen;
  • 0 gammacamera’s in een ZBC zelfstandig behandelcentrum (zelfstandig behandelcentrum).

 Daarmee is het totaal aantal aanwezige gammacamera's in Nederland geschat op 129.

 Met betrekking tot het aantal PET(-CT) scanners zijn er volgens de enquête in 2019;

  • 16 scanners in de academische ziekenhuizen;
  • 53 scanners in de algemene ziekenhuizen;
  • 7 scanners in de categorale instellingen;
  • 2 scanners in een ZBC.

 Daarmee is het totaal aantal aanwezige PET(-CT) scanners in Nederland geschat op 78.

Vergunning

Voor het gebruik van radioactieve stoffen t.b.v. medische diagnostiek of therapie is een vergunning verplicht. Het maximale radiotoxiciteitsequivalent (Re) dat vergund is voor een locatie en maximale hoeveelheden van verschillende radionucliden die gebruikt mogen worden zijn te vinden via de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Gegevens over inkoop en gebruik van radionucliden per ziekenhuis zijn te vinden in stralingshygiënische jaarverslagen.