Een selectie van nationale en internationale websites met een relatie tot medische stralingstoepassingen

Nationaal

Nederlandse Vereniging voor Radiologie ( NVvR Nederlandse Vereniging voor Radiologie (Nederlandse Vereniging voor Radiologie))

De beroepsvereniging voor radiologen:https://www.radiologen.nl/

Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde ( NVNG Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde))

Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde. Informatie met betrekking tot medische onderzoeken waarbij radioactieve stoffen worden gebruikt: http://www.nvng.nl/

Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie ( NVRO Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie))

Uiteenlopende informatie over actuele onderwerpen, zowel gericht op leken die geinteresseerd zijn in behandelingen met radiotherapie als op mensen die professioneel in de oncologie werkzaam zijn: http://www.nvro.nl/

Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie ( NVMBR Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie (Nederlandse Vereniging voor Medische Beeldvorming en Radiotherapie))

De beroepsvereniging van radiologisch laboranten en medisch nucleair werkers: http://www.nvmbr.nl/

Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica ( NVKF Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica))

Informatie voor leden van en geïnteresseerden in de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica: http://www.nvkf.nl/

Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers ( NVKFM Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers (Nederlandse Vereniging van Klinisch Fysisch Medewerkers))

De beroepsvereniging van klinisch fysisch medewerkers: http://www.nvkfm.nl/

Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne ( NVS The Dutch Society for Radiation Protection (The Dutch Society for Radiation Protection))

Informatie over de bescherming van mensen, dieren, planten en goederen tegen straling: http://www.nvs-straling.nl/

Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie ( NCS Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie (Nederlandse Commissie voor Stralingsdosimetrie))

Informatie over verschillende aspecten van de stralingsdosimetrie, zowel wetenschappelijk onderzoek als de praktijk: http://www.stralingsdosimetrie.nl/

Landelijk Referentiecentrum voor Bevolkingsonderzoek op Borstkanker ( LRCB National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening (National Expert and Training Centre For Breast Cancer Screening))

Centrum gespecialiseerd in technische kwaliteitscontroles, training en onderzoek binnen het bevolkingsonderzoek op borstkanker. http://www.lrcb.nl/

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde ( KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde))

Beroepsorganisatie voor tandartsen: https://www.knmt.nl/

Gezondheidsraad

De Gezondheidsraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan dat advies uitbrengt op het gebied van de volksgezondheid, onder andere over het risico van blootstelling aan ioniserende straling. http://www.gezondheidsraad.nl/

Volksgezondheidenzorg.info

Op Volksgezondheidenzorg.info staan feiten en cijfers over de volksgezondheid in Nederland: https://www.volksgezondheidenzorg.info/, waaronder informatie over verschillende vormen van straling en de relatie tot de volksgezondheid.

ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)

ZonMw brengt beleid, gezondheidsonderzoek en de praktijk bij elkaar: http://www.zonmw.nl/. In  de periode 1997-2004 zijn binnen het programma Medische Stralingstoepassingen een aantal door ZonMw gefinancierde projecten uitgevoerd. 

Internationaal

Radiation Protection of Patients

De IAEA International Atomic Energy Agency (International Atomic Energy Agency) heeft speciaal aandacht voor de stralingsbescherming van patiënten: http://rpop.iaea.org/RPoP/RPoP/Content/index.htm

International Commission on Radiological Protection ( ICRP International Commission on Radiological Protection (International Commission on Radiological Protection))

De ICRP is een onafhankelijke organisatie die aanbevelingen en richtlijnen uitgeeft op het gebied van stralingsbescherming: http://www.icrp.org

Internation Radiation Protection Association ( IRPA Internation Radiation Protection Association (Internation Radiation Protection Association))

De IRPA heeft als belangrijk doel, personen die werken op het gebied van de stralingsbescherming met elkaar in contact te brengen en hiermee de ontwikkelingen in stralingsbescherming overal in de wereld te bevorderen: http://www.irpa.net/

European Association of Nuclear Medicine ( EANM European Association of Nuclear Medicine (European Association of Nuclear Medicine))

De EANM is de Europese vereniging voor nucleaire geneeskunde. De vereniging stimuleert onder andere het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs op het gebied van de nucleaire geneeskunde. http://www.eanm.org/

European Society of Radiology ( ESR European Society of Radiology (European Society of Radiology))

De ESR is de Europese vereniging voor radiologie. Het is de vereniging van nationale beroepsverenigingen voor zowel diagnostische als interventieradiologie en medische beeldvorming in Europese landen: https://www.myesr.org/

International Organization for Medical Physics ( IOMP International Organization for Medical Physics (International Organization for Medical Physics))

Wereldwijde organisatie van klinisch fysici die de ontwikkelingen in de klinische fysica stimuleren: http://www.iomp.org/

European society for Therapeutic Radiology and Oncology ( ESTRO European society for Therapeutic Radiology and Oncology (European society for Therapeutic Radiology and Oncology))

De Europese vereniging op het gebied van radiotherapie en oncologie: http://www.estro.org/

International Society of Radiographers & Radiological Technologists ( ISRRT International Society of Radiographers & Radiological Technologists (International Society of Radiographers & Radiological Technologists))

De ISRRT is de vereniging van nationale beroepsverenigingen van radiologisch laboranten en technici: http://www.isrrt.org/