Door de frequentie met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek te combineren wordt de gemiddelde effectieve dosis verkregen in verschillende jaren.

In 2018 is de gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van intramurale röntgenverrichtingen (exclusief CT) geschat op 0,31 mSvmillisievert. De gemiddelde effectieve doses voor de verrichtingen zijn voornamelijk afkomstig uit het Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie, welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRPInternational Commission on Radiological Protection-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting). Onder de angiografie onderzoeken vallen zowel diagnostische als interventie angiografieën. Onderzoeken in de categorie 'hand/bucky' (exclusief thorax) worden het meest uitgevoerd. Maar door de lage gemiddelde effectieve dosis per verrichting hebben deze onderzoeken een geringe bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner.

Figuur 1 Een overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor verschillende radiologische onderzoeken in 2016, 2017 en 2018.  De gemiddelde effectieve dosis en de gemiddelde effectieve dosis bij DEXA is heel laag. Daarom is hier geen balkje zichtbaar.

In 2016 is besloten om alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen in een nieuwe categorie DEXA onder de radiologische verrichtingen. In deze categorie zijn zowel de botdensitometrische onderzoeken opgenomen die eerder onder de nucleaire geneeskunde vielen als de botdensitometrische onderzoeken die onder de radiologische verrichtingen vallen. De reden om deze nieuwe catagorie ‘DEXA’ op te nemen onder de radiologische verrichtingen is dat deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht.