Er zijn verschillende soorten röntgenonderzoeken die ieder een eigen gemiddelde effectieve dosis hebben. De gemiddelde effectieve dosis per inwoner per jaar schatten we door het aantal onderzoeken gemeld in het Jaardocument Zorg te vermenigvuldigen met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek . Deze uitkomst delen we door het aantal inwoners van Nederland van dat jaar. Uiteindelijk tellen we de verschillende uitkomsten voor de verschillende typen onderzoeken bij elkaar op, zodat we tot de schatting van de totale gemiddelde effectieve dosis per inwoner komen.

Op dit moment verzamelen wij nieuwe gegevens over de hoeveelheid straling die gemiddeld gebruikt wordt bij radiologische onderzoeken in Nederlandse zorginstellingen. Eind 2023 publiceren wij met terugwerkende kracht data over de blootstelling aan straling van de bevolking door radiologische onderzoeken voor het jaar 2019 en 2020, zie ook webpagina “Blootstelling aan straling in de gezondheidszorg.

In figuur 1 zie je een overzicht van de onderzoeksfrequentie in 2018, 2019 en 2020. Frequentiegegevens zijn afkomstig uit het Jaardocument Zorg. Onder de angiografie-onderzoeken vallen zowel diagnostische als interventie-angiografieën. Onderzoeken in de categorie ‘bucky' (exclusief thorax) worden het meest uitgevoerd.

Figuur 1 Een overzicht van de onderzoeksfrequentie in 2018, 2019 en 2020.