Door de frequentie met de gemiddelde effectieve dosis per type onderzoek te combineren wordt de gemiddelde effectieve dosis verkregen in verschillende jaren.

In 2016 is de gemiddelde effectieve dosis per inwoner als gevolg van intramurale röntgenverrichtingen (exclusief CT) geschat op 0,34 mSvmillisievert. De gemiddelde effectieve doses voor de verrichtingen zijn voornamelijk afkomstig uit het Demonstratieproject Patiëntendosimetrie radiologie, welke gecorrigeerd zijn op basis van ICRPInternational Commission on Radiological Protection-103 (zie ook Maat voor de stralingsbelasting). Onder de angiografie onderzoeken vallen zowel diagnostische als interventie angiografieën. Onderzoeken in de categorie 'hand/bucky' (exclusief thorax) worden het meest uitgevoerd. Maar door de lage gemiddelde effectieve dosis per verrichting hebben deze onderzoeken een geringe bijdrage aan de gemiddelde effectieve dosis per inwoner.

Figuur 1 Een overzicht van de onderzoeksfrequentie, de gemiddelde effectieve dosis per verrichting en de gemiddelde effectieve dosis per inwoner voor verschillende radiologische onderzoeken in 2014, 2015 en 2016. De stralingsdoses in de jaren 2014 en 2015 zijn op basis van ICRP-60. De stralingsdoses in 2016 zijn op basis van ICRP-60 én ICRP-103.

Tot 2016 zijn botdensitometrische onderzoeken welke buiten de afdeling nucleaire geneeskunde werden verricht, zoals binnen de afdeling radiologie, niet meegerekend in het totaal aantal botdensitometrische onderzoeken. Om een volledig overzicht van deze onderzoeken te verkrijgen is besloten alle botdensitometrische onderzoeken op te nemen binnen de nieuwe categorie ‘dexa’ onder de radiologische verrichtingen, aangezien deze onderzoeken tegenwoordig met radiologische apparatuur worden verricht. Dit is met terugwerkende kracht doorgevoerd voor de jaren 2014, 2015 en 2016.