Het RIVM en UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen) gaan meten hoe het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-Cov-2 in een binnenruimte wordt verspreid. Ook wordt gekeken hoe ver het virus zich dan kan verspreiden en of de virusdeeltjes ook over grote afstand nog besmettelijk zijn.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat het coronavirus SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-Cov2 in bepaalde situaties over grotere afstand dan 1,5 meter verspreid kan worden door de lucht. Met behulp van dit onderzoek gaan we kijken of het virus inderdaad via de kleinste druppels (aerosolen) over grotere afstand verplaatst kan worden. En of de virusdeeltjes na deze verplaatsing nog steeds iemand kunnen besmetten. Dit doen we door in een binnenruimte luchtmetingen te doen in de buurt van iemand die het virus bij zich draagt. 

Wie kan er meedoen?

Voor dit onderzoek zoekt het RIVM mensen die mee willen doen. Het gaat om mensen van minimaal 18 jaar die recent een positieve testuitslag voor het coronavirus kregen. Ook is belangrijk dat zij op het moment van de test maximaal drie dagen klachten hadden. Het aantal virusdeeltjes dat iemand bij zich draagt neemt namelijk na een aantal dagen af.  Dit betekent dat mensen die op het moment van de test al meer dan drie dagen klachten hadden, niet mee kunnen doen met het onderzoek. Ook mensen die al gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen niet meedoen aan het onderzoek. De metingen vinden een dag na de positieve testuitslag plaats.  

Deelnemers krijgen een onkostenvergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. 

Maatregelen voor verantwoord onderzoek

Mensen die positief testen op het coronavirus gaan normaal gesproken meteen in isolatie, blijven thuis en vermijden contact met andere mensen. Voor deelnemers aan dit wetenschappelijk onderzoek wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen tijdens hun isolatieperiode alleen voor dit onderzoek hun huis verlaten. Daarbij gelden een aantal regels om een risico op besmetting zo klein mogelijk te houden. Het is belangrijk dat deelnemers zelfstandig naar de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) testlocatie in Hoogezand (Groningen) kunnen komen op de dag na de testuitslag. Kom alleen, reis niet met het OV openbaar vervoer (openbaar vervoer), draag een mondkapje op de testlocatie. Houd je ook aan de overige maatregelen zoals afstand houden en handen wassen. Ga direct van huis naar de testlocatie en ga na het onderzoek direct weer naar huis. Als u niet zelfstandig naar de testlocatie kunt komen, kunt u niet meedoen.

Hoe werkt het onderzoek?

Voorafgaand aan het onderzoek wordt bij de deelnemers met een wattenstaafje watkeel- en neusslijm afgenomen. In testruimtes lezen deelnemers ongeveer 30 minuten voor uit een boek en zingen 15 minuten mee met muziek. De lucht die zij uitademen wordt opgevangen in speciale apparatuur voor luchtmetingen. Druppeltjes die neerslaan worden van oppervlakken verzameld. Ook worden onder andere het geluid (in decibel) en de luchtvochtigheid gemeten. Na afloop worden de monsters onderzocht in het laboratorium.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek zal het RIVM via de website bekend maken.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail, SMS of whatsapp bericht te sturen naar Mariëtte Lokate, UMCG Universitair Medisch Centrum Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen) Groningen, m.lokate@umcg.nl, Telefoon: 06-52 72 40 57