Hieronder vindt u per jaar van uitgifte een overzicht van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-rapporten en 'peer-reviewed' wetenschappelijke artikelen over ioniserende straling en radioactiviteit. Vanaf 2013 is dit overzicht (vrijwel) compleet. Bij de jaren daarvoor beperkt de lijst zich tot publicaties met een zekere actualiteitswaarde.